B a j n o k s á g o k
Magyar érmesek világversenyeken
Bajnoki eredmények lekérdezése
Magyar úszóbajnokságok érmesei
 
V e r s e n y z ő k
Regisztrált versenyzők 2019 és 2018
Regisztrált egyesületenként megyénként
 
O n l i n e _ k é r d ő í v e k
Válaszok a kérdőív javaslataira (2014)
A kérdőív válasz statisztikája (2014)
Válaszok a kérdőív javaslataira (2015)
A kérdőív válasz statisztikája (2015)
Válaszok a kérdőív javaslataira (2016)
A kérdőív válasz statisztikája (2016)
Válaszok a kérdőív javaslataira (2017)
A kérdőív válasz statisztikája (2017)
Válaszok a kérdőív javaslataira (2018)
A kérdőív válasz statisztikája (2018)
Válaszok a kérdőív javaslataira (2019)
A kérdőív válasz statisztikája (2019)
S z e n i o r_ú s z ó_d í j a k
Az örökös bajnoki cím ismertetése
Örökös bajnokok és várományosok
Örökös bajnokok
Magyar szenior úszásért díj ismertetése
"Magyar szenior úszásért" díjazottai
 
R a j t _ s t a t i s z t i k á k
Korcsoport statisztika 2010-2019
Feldolgozott jegyzőkönyvek
Rajtok számának elemzése 2006-2013
Legtöbb rajtot teljesítők
Rajtok megoszlása teljesítők szerint
C s ú c s e r e d m é n y e k
HP leghosszabb ideig országos csúcsok
RP leghosszabb ideig országos csúcsok
Országos csúcsok időrendben
Váltó OCS időrendben
Aktuális országos csúcsok
Országos csúcs a csúcstartó neve szerint
Országos csúcs versenyszám szerint
Országos csúcs tárgy évben (2019)
Váltó országos csúcsok
Hivatalos HP országos csúcslista
Hivatalos RP országos csúcslista
Magyar úszók világ és Európa csúcsai
 
E r e d m é n y e k _ é r t é k e l é s e
Úszó profil készítő
Miért használják az értékelést?
Észrevételek az úszó eredmények kapcsán
Az idő eredmény értékelésének hibái
 
S e g é d _ a n y a g o k
Szótár úszásnemek nyelveken