S z e n i o r _ b a j n o k s á g o k
Magyar érmesek világversenyeken
Magyar EB, VB érmesek statisztikája
Egyesületek EB, VB érem statisztikája
Bajnoki eredmények lekérdezése
Országos bajnoki címek statisztikája
Ú s z ó _ r a n g l i s t á k
Magyar úszóbajnokságok érmesei
Aktív úszó OCS-k időrendben
Aktív úszó VCS-k időrendben
Archív ranglisták
V e r s e n y z ő k
Regisztrált versenyzők 2024 és 2023
Regisztrált egyesületenként megyénként
O n l i n e _ k é r d ő í v e k
Válaszok javaslatokra / statisztika (2014)
Válaszok javaslatokra / statisztika (2015)
Válaszok javaslatokra / statisztika (2016)
Válaszok javaslatokra / statisztika (2017)
Válaszok javaslatokra / statisztika (2018)
Válaszok javaslatokra / statisztika (2019)
Válaszok javaslatokra / statisztika (2020)
Válaszok javaslatokra / statisztika (2021)
Válaszok javaslatokra / statisztika (2022)
Válaszok javaslatokra / statisztika (2023)
Válaszok javaslatokra / statisztika (2024)
S z e n i o r_ú s z ó_d í j a k
Az örökös bajnoki cím ismertetése
Örökös bajnokok és várományosok
Örökös bajnokok
Magyar szenior úszásért díj ismertetése
"Magyar szenior úszásért" díjazottai
R a j t _ s t a t i s z t i k á k
Korcsoport statisztika 2010-2022
Feldolgozott jegyzőkönyvek
Rajtok számának elemzése 2006-2013
Legtöbb rajtot teljesítők
Rajtok megoszlása teljesítők szerint
C s ú c s e r e d m é n y e k
HP leghosszabb ideig országos csúcsok
RP leghosszabb ideig országos csúcsok
Országos csúcsok időrendben
Váltó OCS időrendben
Aktuális országos csúcsok
Országos csúcs a csúcstartó neve szerint
Országos csúcs versenyszám szerint
Országos csúcs tárgy évben (2024)
Váltó országos csúcsok
Váltó OCS tárgy évben (2024)
Hivatalos HP országos csúcslista
Hivatalos RP országos csúcslista
Országos csúcsok statisztikája
Magyar úszók világ és Európa csúcsai
E r e d m é n y e k _ é r t é k e l é s e
Úszó profil készítő
Miért használják az értékelést?
Észrevételek az úszó eredmények kapcsán
Az idő eredmény értékelésének hibái
Az idő eredmény értékelések elemzése
S e g é d _ a n y a g o k
Úszásnemek nyelveken (szótár)