A Magyar Szenior Úszó Szövetség (MSZUOSZ) által ellátott feladatok dokumentációja


Tartalomjegyzék

Bevezető, a dokumentáció céljának ismertetése >>>
 1. A szövetség működésének ellenőrzése és koordinálása a hatályos törvények és az érvényes alapszabály szerint >>>
 2. A szövetség könyvelésének, mérleg készítésének felügyelete és éves beszámoló készítése >>>
 3. Éves pénzügyi terv készítése >>>
 4. Statisztikai jelentések készítése a szervezetről >>>
 5. Pályázati anyagok összeállítása< >>>
 6. Pályázati pénzek szétosztásának felügyelete, könyvelése és beszámoló készítése< >>>
 7. Egyesületek nyilvántartása >>>
 8. Éves hazai versenynaptár összeállítása a világversenyek időpontjának és programjának figyelembe vételével >>>
 9. Amennyiben a versenyrendező kéri részvétel a verseny program kialakításában >>>
 10. Az MSZUOSZ honlap karbantartása, frissítése új hírekkel, anyagokkal >>>
 11. Európa- és világcsúcsok bejelentése a LEN-nél és a FINA nál >>>
 12. Regisztrált versenyzők nyilvántartása és megjelenítése honlapon >>>
 13. Szabályzatok szövegének aktualizálása törvényi elvárás szerint >>>
 14. Éves egyéni és váltó ranglisták készítése hazai és nemzetközi versenyek jegyzőkönyvei alapján HP, RP >>>
 15. Hivatalos országos egyéni és váltó HP, RP csúcslista karbantartása >>>
 16. FINA TOP10-es éves egyéni és váltó ranglistához adatszolgáltatás >>>
 17. LEN TOP10-es éves egyéni ranglistához adatszolgáltatás >>>
 18. Szenior úszó eredmények nyilvántartása >>>
 19. Szenior úszók eredményeinek statisztikai feldolgozása különböző szempontok szerint és közzététele a honlapon >>>
 20. Összesített verseny eredmény feldolgozás készítés a versenyzői kedv fenntartása céljából >>>
 21. A szabadidősport népszerűsítése céljából nyílt postaversenyek szervezése, eredmények nyilvántartása >>>
 22. Országos bajnoki címek nyilvántartása és az örökös bajnoki címek odaítélése >>>
 23. Az MSZUOSZ által alapított díjak "Szenior úszásért" (2017)" "Legjobb szenior úszó …(2013)" odaítélése >>>
 24. Kapcsolattartás MÚSZ-al >>>
 25. A szenior úszó Facebook oldalon felmerülő kérdések megválaszolása >>>
 26. Évente kérdőív készítése a szenior versenyzőket foglalkoztató kérdésekkel, a válaszok kiértékelése, közzé tétele >>>
 27. Kapcsolattartás a szenior úszásról érdeklődő média képviselőivel >>>
 28. Fegyelmi ügyek vizsgálata és határozat hozatal >>>

Bevezető, a dokumentáció céljának ismertetése

Az MSZUOSZ tisztségviselőnek a feladatait, a különböző rendszereket és programokat azért foglaljuk közös felületen elérhető dokumentációba, hogy segítsük a szervezet vezetésében szerepet vállalni akaró sporttársakat azokhoz az ismeretekhez jutni amelyek alapján a jövőben felelősen tudnak jelentkezni ezekre feladatokra, feladatcsoportokra illetve az ezeket ellátó tisztségek betöltésére. Igyekszünk minden segéd anyagot és leírást ebben az oldalban összegyűjteni és elérhetővé tenni számotokra.
Ezen tevékenységek nélkül a törvényes és szabálykövető működés valamint a folyamatos, zökkenőmentes és a szenior úszók által megszokott szolgáltatások biztosítása nem lenne teljesíthető. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy mire kell figyelni, ezzel is megkönnyítve a jövőbeli munkavégzést. Amennyiben speciális szakmai ismeret szükséges valamely feladat ellátásához azt külön közöljük.
A feladatokat a jelenlegi munkamegosztási struktúrát követve ismertetjük.
Természetesen elképzelhető egyes tevékenységek kiszervezése. Ez a mai közkelletű kifejezés bizonyos tevékenységek külsős többnyire fizetett szakértőkkel történő végrehajtását jelenti, de megfigyelésünk szerint a mostani működés a leginkább költséghatékony (a szövetség tisztségviselői társadalmi munkában végzik) illetve időben a legrövidebb átfutást biztosítja. Egyes feladatoknál nem is szükséges feltétlenül, hogy a szövetség tisztségviselője legyen a munkát elvégző lehet bármelyik szenior úszó vagy nem úszó ismerős, családtag, aki szeretne társadalmi munkával segíteni. Ezt a jövőben majd eldönti az MSZUOSZ vezetés.

1. A szövetség működésének ellenőrzése és koordinálása a hatályos törvények és az érvényes alapszabály szerint

Amennyiben változik a törvényi szabályozás (pl. 2012-ben a sporttörvénnyel) változott, az MSZUOSZ alapszabályát is módosítani kellett. Az alapszabályt érintő egyéb változás pl. székhely változás esetén a szövetség elnöke szintén a közgyűlés összehívását kezdeményezi. A szövetség elnöke esetében előnyös, ha tisztában van milyen kötelezettségek hárulnak a szövetségre a törvényes és szabályszerű működés biztosítására. Amennyiben ez nem így lenne a jogi bizottságra több feladat hárulna.

2. A szövetség könyvelésének, mérleg készítésének felügyelete és éves beszámoló készítése

Az MSZUOSZ kiemelten közhasznú szervezet. Ennek a besorolásnak a megőrzése a pályázatokban történő részvétel lehetősége miatt fontos. Az éves pánzügyi jelentést, amit fel kell tölteni egy központi tárhelyre fontos, hogy időben, a felügyelő bizottság és a közgyűlés átal jóváhagyva elkészüljön. A szövetség honlapján megtekinthető a közhasznúsági jelentés.


3. Éves pénzügyi terv készítése

A szövetség bevételei (egyesületi tagdíjak, egyéni regisztrációs díjak) pályázatokból származó pénzösszegek felhasználásának tervezése. A pályázati pénzek általában két félék működési támogatás és alaptevékenység támogatás. A működési támogatásra dedikált pályázati pénzek nem fordíthatók versenyrendezésre.

4. Statisztikai jelentések készítése a szervezetről

A KSH kér éves statisztikai jeletést a szövetség működéséről. Ez on line kitölthető a szövetség vezetőjének regisztrációjával. A feladat delegálható, a könyvelő felé.

5. Pályázati anyagok összeállítása

A pályázati felhívások követése. Pályázati anyagok összeállítása és pályázat benyújtása.

6. Pályázati pénzek szétosztásának felügyelete, könyvelése és beszámoló készítése

A pályázati pénzek elköltését dokumentálni kell és a pályázót elszámolási kötelezettség (számlák, jelenléti ívek a részvételről esetleg egyéb dokumentáció) terheli a pályázat kiírója felé.

7. Egyesületek nyilvántartása

Az egyesületek nyilvántartása, azonosítók kiosztása, kapcsolattartás az egyesületekkel. Befizetések követése túlfizetés vagy kevesebb befizetés követése.

8. Éves hazai versenynaptár összeállítása a világversenyek időpontjának és programjának figyelembe vételével

A versenyprogram összehangolása a szövetség feladata. A versenyrendezést vállalók amennyiben a megszokott időpontban rendezik versenyüket, lefoglalják a verseny időpontok nagy részét majd ehhez képest a világversenyek időpontjától függően választjuk ki az egyik országos bajnokságot.

9. Amennyiben a versenyrendező kéri részvétel a verseny program kialakításában

A versenyprogram többnyire a megszokott a versenyszabályzatban az országos bajnokságra adott, viszont a egyéb ranglista, felkészülési versenyek esetén a nincs előírva ilyen esetben kérésre közreműködik az elnökség a szenior úszók számára legvonzóbb verseny program kialakításban.

10. Az MSZUOSZ honlap karbantartása, frissítése új hírekkel, anyagokkal

A honlapon megjelentejük a szövetség működésének a dokumentálását (határozatok, elnökségi közgyűlési jegyzőkönyvek, közhasznúsági jelentés), a szabályzatok (alapszabály, verseny-, átigazolási szabályzat), versenyek kiírása és eredményei.

11. Európa- és világcsúcsok bejelentése a LEN-nél és a FINA nál

Az Európa csúcsokat kinyomtatva levélben kell elküldeni a világcsúcsokat bescannelva e mailben.
Szükséges dokumentumok:
 • Egyéni és/vagy váltó világcsúcs bejelentő lap a verseny helyszínén kitöltve versenybíróval aláíratva ez a 2017 óta használt forma
 • Egyéni és/vagy váltó Európa csúcs bejelentő lap a verseny helyszínén kitöltve versenybíróval aláíratva ez a 2015 óta használt forma
 • gépi időmérő által nyomtatott futam idő mérési jegyzőkönyv fénymásolva
 • medence hitelesító dokumentum
 • időmérő hitelesítő dokumentum
 • a versenykiírás első oldala a helyszínnnel, a medence mérettel, időméréssel
 • a versenyjegyzőkönyvnek az a részélete, amelyik a bejelentett időt tartalmazza

12. Regisztrált versenyzők nyilvántartása és megjelenítése honlapon

Az adott évben regisztrált verenyzők itt tekinthetők meg. A versenyzők regisztrálását, azaz az új versenyzőkhöz azonosító rendelését, célszerű együtt végezni a versenyadatok feldolgozásával (lásd részletesen 18. pont), mert itt jelennek meg az előzetesen nem regisztrált, de a versenyen már úszott versenyzők. Szerencsére újabban kevés ilyen versenyző van (legutóbb 2020 februárban 5 versenyző volt, ami könnyen kezelhető), de ez változik éven belül.

13. Szabályzatok szövegének aktualizálása törvényi elvárás szerint

A jogi bizottság feladata, de felmerülhet olyan eset is, ami nem külső előírás hanem felmerül és meg kell oldani, de eddig nem volt szabályozva. A szabályzatok módosítása közgyűlési hatáskör.

14. Éves egyéni és váltó ranglisták készítése hazai és nemzetközi versenyek jegyzőkönyvei alapján HP, RP

Ez a feladat kiemelésre került a 18. pontban részletezett nagyobb lekérdezési lehetőségből (18.1 pont) mivel ez a legfontosabb lista ugyanis ebből készült a 16.és 17. pontban az európai és világszervezet (LEN, FINA) által kért adatszolgáltatás. Ezek a ranglisták ide kattintva nézhetők meg.

15. Hivatalos országos egyéni és váltó HP, RP csúcslista karbantartása

Bár a honlapon elérhető több országos csúcs lekérdező alkalmazás (18.7, 8, 9, 10) a hivatalos csúcslista az MSZUOSZ honlapon is közzétett dokumentum.

16. FINA TOP10-es éves egyéni és váltó ranglistához adatszolgáltatás

A FINA elvárásai (2013 as levél) ide kattintva az adatformátumot ide kattintva olvashatjátok. A FINA minden magyarországi versenyen indult úszó és váltó legjobb eredményét kéri.

17. LEN TOP10-es éves egyéni ranglistához adatszolgáltatás

A LEN által alkalmazott formátum leírása itt olvasható. A formátum 2023 tól változott és kérik a váltó eredményeket is.

18. Szenior úszó eredmények nyilvántartása
Amennyiben valaki szeretné kinyomtatni az alábbi ismertetőt, ide kattintva pdf-ben letölthető (linkek nélkül).

FIGYELEM! Egy programozási nyelv C++, Turbo Pascal, Free Pascal (a Pythont nem ismerem, de lehet ez is alkalmas) ismerete szükséges a feldolgozókhoz. A webes lekérdezőkhöz PHP programozási ismeret szükséges.

Rendszer leírás, adatkódolási és üzemeltetési dokumentáció

A tárolt adatok szöveg fileban vannak. Fix hosszúságú mezők fix rekordban (egyéni) vagy nem fix hosszúságú rekord a rekord második részében (váltók) tárolom az adatokat. Ennek az előnye a szerveren adatbázisban történő tároláshoz képest a következő
 • a leggyakrabban használt lekérdezési módok szerint fizikailag tudom előrendezni ezért gyors a hozzáférés
 • az egyedi kigyűjtések, feldolgozások egyedi értékelések könnyen elvégezhetők utólag
 • a tömeges betöltések sokkal gyorsabbak (gyakorlatilag egy hozzáfűzés), míg egy adatbázisba bizonyos méreten felül az indexelés lassít
 • a versenyek eredményeit mivel több formátumban érhető el ezeket mindenképpen köztes formátumra kell hozni és ebben az esetben ez a tárolt adatok végleges formátuma is.
 • az évenkénti ranglisták és a FINA valamint LEN adatszolgáltatás miatt előnyös a külön állományokban a feldolgozó gépen tárolás. A FINA a nem honos (külföldi) versenyzők adatait is kéri a magyarországi versenyekről
 • platform független, ha más szerverre kellene költöztetni egy másolással megoldható
 • utólag ha valaki szeretné betölteni adatbázisba ez bármikor megtehető mivel létezik versenyző azonosító kód

Az alap adatok leírása:

Az egyéni eredmények file leírása:

Példa rekord: 1500fg1227:52,07 63 Melkuhn Dezső 1938Szentesi Delfin ESC Szentes 2019.01.19
 • A táv hossza: 8 karakter (a táv méterben és tört számmal pl. 66 2/3 méter)
 • Az úszó neme: 1 karakter (f=férfi, n=nő)
 • Az úszás nem: 1 karakter (g=gyors, h=hát, mell=m, p=pillangó, v=vegyes) ez a rendezési sorrend is
 • Korcsoport: 2 karakter 1..15 (előszóközzel feltöltött, ha kisebb, mint 10)
 • Úszott idő: 8 karakter pp:mm,ss elő nullázott (pl 00:44,22, 01:22,11)
 • Versenyzőt azonosító kód: 4 karakter (elő szóközzel feltöltve) 1-9999 tehát 10 ezer versenyzőre felkészítve, ha ennél több lesz akkor a programokat is át kell írni. Mivel közel 50 év alatt érte el a 4170 versenyzőt becslésem szerint kb 25-30 évig elég lesz a négy karakter.
 • Leíró kód: 1 karakter (eleinte egyesület változáshoz használtam, ha egy versenyző több egyesületben is úszott. Mivel akik gyakran változtatnak annyira sokszor tették, hogy nem fért bele 1-9-ig ezért ezt nem erre használom. az r=részidő, a v= első ember a váltóban, aki úszta)
 • Versenyző neve: 30 karakter, ha nincs annyi, akkor a vége szóközzel kitöltve
 • Születési év: 4 karakter
 • Egyesület neve: 30 karakter, ha nincs annyi a vége szóközzel kitöltve
 • Verseny helyszíne: 17 karakter, ha nincs annyi a vége szóközzel kitöltve
 • Verseny időpontja 10 karakter éééé.hh.nn

A váltó eredmények file leírása (a file első 77 karaktere fix hosszú a többi változó):

Példa rekord: 4*50fv 101:50.09BVSC 100+ Budapest 2019.04.13Lakatos Roland M30-Kovács Gábor M28-Bagaméri Bence M27-Csütörtöki Marcell M26
 • A táv hossza: 8 karakter (4*50, 4*100)
 • Az úszó neme: 1 karakter (f=férfi, n=nő, m=mix)
 • Az úszás nem: 1 karakter (g=gyors, v=vegyes)
 • Korcsoport: 2 karakter 1..7,8 (előszóközzel feltöltött, ha kisebb, mint 10)
 • Úszott idő: 8 karakter pp:mm,ss elő nullázott (pl 00:44,22, 01:22.11)
 • Egyesület megnevezése: 30 karakter, ha nincs annyi a vége szóközzel kitöltve
 • Verseny helyszíne: 17 karakter, ha nincs annyi a vége szóközzel kitöltve
 • Verseny időpontja 10 karakter éééé.hh.nn
 • A váltóban úszók neve: változó hosszú név1 (éééé) – név2 (éééé) – név3 (éééé) – név4 (éééé) elfogadott
 • pl. a M36 vagy W48 formátum is, de azt le kell programozni az utófeldolgozóban a teljes kor kiszámításához.

Feldolgozások menete, adatok tárolása

Medence típusra (25,33,50) évente az egyéni és váltó eredmények jegyzőkönyvét versenyenként feldolgozom úgy, hogy a versenyzőt azonosítom egy leíró szótárból négy paraméter alapján. A név úgy, hogy a teljes vezetéknév plusz keresztnév első betűjét veszem ki, a születési év, a versenyző neme (férfi-nő, férjezett névnél, ha mindketten versenyzők ha nem figyelem az okozott gondot) és az egyesület nevéből az első két betűt (annyi módon van leírva, hogy ennyinél több már a leíró szótárt óriásira duzzasztaná, de ez néhány hasonló kezdetű csapat váltása esetén problémát okoz, ilyenkor a leíró szótárban a sorrendre kell figyelni. Elől mindig a legújabb egyesületnévvel kell szerepelnie a versenyzőnek a több ugyanazzal a betűkkel kezdődő. de különböző egyesület miatt! Ebből az azonosításból kiderül a versenyző kódja és ez lesz egyéni eredményekben a 6. mező.

Megjegyzés: A leíró és az előíró szótárak között az a különbség, hogy az előíró szótárból magából választunk ki értéket ezért mindig egyforma lesz. A leíró szótár a sok féle formátumban tárolt adatot ugyanazzal az azonosítóval kapcsolja össze (versenyző kód). Mivel az 1971 es kezdetektől rengeteg formában kerültek leírásra a nevek, egyesületek illetve sajnos a születési évek különböző értékkel is ezért a leíró szótár vált szükségessé. Jó lenne, ha a jövőben egy standard formátumú név, születési év illetve egyesület kerülne kiválasztásra már nevezéskor és a jegyzőkönyvek ezt tartalmaznák. Vannak erre próbálkozások a szenior OB nevezés az egyesületet ugyanabban a formában engedi kiválasztani bár szabad szöveges mezőként is lehet felvinni a külföldi vagy egyéni nevezések miatt.

A versenyek szerint rendezett eredmény állomány a kozt50.dat, kozt25.dat és a kozt33.dat a medencék mérete szerint. Ezek közül a 25 és 50 méteres medencékben elért eredmények a hivatalos FINA és LEN top listában nyilvántartottak. A versenyek szerinti állományokat külső dos-os rendezéssel köztes formátumra rendezzük (rkozt25.dat, rkozt50.dat és rkozt33.dat a filenevek a rendezés sorrendje a fenti mező sorrend szerinti először táv utána versenyző neme úszás fajta korcsoport, idő és versenyző kódja) majd egy versenyző kódra egyediesítő programmal állítjuk elő minden versenyző adott év távonként, úszásnemenként legjobb időeredményét tartalmazó file-t. Ebből készül az éves ranglista. Az összes időeredményt tartalmazó állományok nevei ugyanazok, de más könyvtárban tartjuk az összefűzött éves adatokat. Ezekből működik a táv szerinti (ez a rendezett file) és a verseny szerinti lekérdezés (ez az eredeti). A versenyző lekérdezések szekvenciális olvasással készülnek. Eddig nem volt teljesítmény probléma a legnagyobb az 50-es medencés állomány 100 ezer rekordja esetében sem.

Lekérdezések leírása

18.1. Éves egyéni ranglisták
Az évente készülő 25, 50 es és 33 1/3 os medencékre készülnek. Az 50 méteres és a 25 méteres medencében úszott időeredmények az inputja a LEN és FINA éves TOP10 feladásnak. Ezek statikus html oldalak amelyek női és férfi versenyzőkre versenyszámonként korcsoport növekvőben készülnek.

A feldolgozás lépcsői:

A versenyjegyzőkönyv feldolgozása és az eredmény hozzáfűzése a létező kozt50dat, kozt25.dat vagy kozt33.dat filokhoz medence hossz szerint. Ezek sima DOS-os külső szorttal rendezésre kerülnek ahol a rendezési sorrendet az adatok sorrendje adja (versenyszám=pl 50fg az 50 férfi gyors, utána korcsoport és úszott idő növekvőben). Egyediesítő program minden versenyszámban és korcsoportban kiválasztja minden a távot teljesítő versenyző eredménye közül a legjobbat. Ezután egy ranglista készítő figyelve a csoportváltásokat (jelen esetben a táv az úszó neme és az úszás neme) előállítja a statikus html oldalakat. Ide kattintva nézhető meg

18.2. Váltók éves ranglistája

A versenyjegyzőkönyv feldolgozása és az eredmény hozzáfűzése a létező 19va50.dat, 19va25.dat filokhoz medence hossz szerint. Ezek sima DOS-os külső szorttal rendezésre kerülnek ahol a rendezési sorrendet az adatok sorrendje adja (versenyszám=pl 4x50fg az 4x50 férfi gyors váltó, utána korcsoport és úszott idő növekvőben). Egyediesítő program minden versenyszámban és korcsoportban kiválasztja minden a távot teljesítő versenyző eredménye közül a legjobbat. Ezután egy ranglista készítő figyelve a csoportváltásokat (jelen esetben a táv az úszó neme és az úszás neme) előállítja a statikus html oldalakat. A hazai éves ranglistában benne vannak a külföldi váltók is. Ide kattintva nézhető meg

18.3. Örökranglista egyéni

Az időeredmények korcsoportonként versenyszámonként növekvőben. Az egyedisített eredmény file a teljes eredmény adatbázisból. A lekérdező php-ban készült a szerveren fut. Ide kattintva nézhető meg

18.4. Relatív örökranglista egyéni

A százalékos egyszerű számítási képlettel készült örökranglista. A bemenet a kozt50.dat, kozt25.dat és részben a kozt33.dat.
A lekérdező php-ban készült a szerveren fut. Ide kattintva nézhető meg

18.5. Világcsúcshoz relatív örökranglista egyéni

Az úszás időpontjában érvényes világcsúcsokhoz viszonyítva adja meg korcsoporton belül lineárisan interpolálva a sebesség és a világcsúcssebesség százalékos összehasonlítását. A lekérdező php-ban készült a szerveren fut.
Ide kattintva nézhető meg
Ide kapcsolódik, mert ebből az állományból dolgozik a szenior úszó profil készítő. Ez a lekérdezés megmutatja egy szenior úszóra mely versenyszámban úszta a világcsúcshoz képest legértékesebb eredményt. Ide kattintva nézhető meg

18.6. Világcsúcshoz relatív örökranglista váltó

Az úszás időpontjában érvényes világcsúcsokhoz viszonyítva adja meg kor-csoporton belül lineárisan interpolálva a váltó összesen kora alapján a sebesség és a világcsúcssebesség százalékos összehasonlítását. Amennyiben a kor nem számítható ki mert nincs benne a rekordban akkor az alsó határral számol. A lekérdező php-ban készült a szerveren fut. Ide kattintva nézhető meg

18.7. Egyéni országos csúcs eredmények időrendben
Versenyszám szerint, a versenyző nemét korcsoportját kiválasztva adja meg időrendben az úszott csúcsokat. A 25 ös medencében létezik futam nyilvántartó azaz egy korábbi futamban úszott csúcs is belekerül. Az 50 esben ezt nem írtam meg itt ritkábban is fordul elő ezért itt dátum átírással lehet megoldani. Ide kattintva nézhető meg

18.8. Egyéni országos csúcsok versenyző neve szerinti lekérdezése

Gördülő menüből kiválasztva a versenyzőt az általa elért országos csúcsokat gyűjti ki HP és RP-re. Ide kattintva nézhető meg

18.9. Csúcs eredmények időrendi lekérdezése váltók

Váltók típusa és korcsoport szerint az országos csúcsok időrendben. Ide kattintva nézhető meg

18.10. Versenyszám szerinti lekérdezés országos csúcsokra

Az egyéni versenyszámok szerint HP és RP országos csúcsok minden egyéni korcsoportra. Ide kattintva nézhető meg


19. Szenior úszók eredményeinek statisztikai feldolgozása különböző szempontok szerint és közzététele a honlapon

A következő statisztikák frissülnek a versenyek után:

20. Összesített verseny eredmény feldolgozás készítés a versenyzői kedv fenntartása céljából

Az összetett csapatverseny adatok itt érhetők el az egyéni verseny itt nézhető meg.

21. A szabadidősport népszerűsítése céljából nyílt postaversenyek szervezése, eredmények nyilvántartása

A Hajós Alfréd 1200 méteres emlékúszás lés az őszi hosszú távú úszás eredményeit itt nézhetitek meg.

22. Országos bajnoki címek nyilvántartása és az örökös bajnoki címek odaítélése

Az eddigi örökös bajnokok itt kérdezhetők le a cím oda ítélésének feltételei itt olvashatjátok az örökös bajnokok és várományosok itt nézhetők meg.

23. Az MSZUOSZ által alapított díjak "Szenior úszásért" (2017)" megállapítása "Legjobb szenior úszó …(2013)" odaítélése

A Szenior úszásért díj ismertetése itt olvsható az eddig jutalmazottak itt nézhetők meg. A Legjobb úszó címet itt ismertettük nincs meghatározva milyen gyakran ítéljük oda.

24. Kapcsolattartás MÚSZ-al

A MÚSZ képviselőivel a kapcsolatot az elnökség több tagja tartja a szakmai feladattól függően. A hivatalos megkereséseket az MSZUOSZ elnöke indítja.

25. A szenior úszó Facebook oldalon felmerülő kérdések megválaszolása

Bár a Facebook helyett az MSZUOSZ elnöksége a saját honlapot részesíteni előnyben a kommunikációjában, amennyiben fontos kérdés merül fel az elnökségi tagok közül a Facebook regisztrációval rendelkező válaszolja meg.

26. Évente kérdőív készítése a szenior versenyzőket foglalkoztató kérdésekkel, a válaszok kiértékelése, közzé tétele

A kérdőívek évente decemberben készülnek és az előző év tapasztalatai alapján mindig a következő évre vonatkozó javaslatokat fogalmazzák meg a sporttársak az előző év tapasztalatai alapján. Az utolsó a 2020-as évre kitöltött kérdőívre adott válaszok itt nézhezők meg.

27. Kapcsolattartás a szenior úszásról érdeklődő média képviselőivel

Sajnos többnyire csak világversenyek kapcsán keresik meg a szenior úszókat a média képviselői. Az alapszabály nem határozza a nyilatkozók körét vagyis bárki nyilatkozhat a médiákban.

28. Fegyelmi ügyek vizsgálata és határozat hozatal

A szövetség működéséhez szabályos működéséhez szükséges a fegyelmi bizottság. A szenior úszásban, szerencsére nagyon ritkák a fegyelmi vétségek eddigi 50 év alatt olyan esemény, ami a fegyelmi bizottság határozatot kellett volna hozzon nem volt. Természetesen voltak olyan esetek, amelyek borzolták a kedélyeket, de szerencsére mindig megoldódott a felek közötti megegyezéssel.