2016. évi kérdőív a szenior úszók szövetségének tevékenységével kapcsolatos észrevételekről, feladatokról és javaslatokról.


Mindenkinek köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével segítette az elnökség munkáját! Külön köszönjük a dícsérő szavakat, amit a munkánkkal kapcsolatban írtak. A kérdőívben két szenior úszóról (R.L. és M.A.) külön dícsérőleg nyilatkoznak mindkettejükkel közölni fogjuk, az alábbi oldalon a vélemények és javaslatok értékelésében nem szerepeltetjük. Nevükben is köszönjük!

A múlt évhez képest, amikor az új 2015-ben választott elnökségre váró és a tagság által elvárt feladatokról kérdeztünk mindenkit, most sokkal többen éspedig 187-en töltötték ki. Az egy évben induló 600 versenyző közel egyharmada válaszolt és tartotta fontosnak, hogy véleményt nyilvánítson. Az összes válasz statisztikáját ide kattintva tekinthetitek meg!

Szerencsére sokan vagyunk, akiknek fontos az úszás és a szenior úszóversenyzés. Ez a javaslatokban és a kritikákban is látszik. Ugyanakkor az is feltűnő. hogy mindenkinek más az igénye és elvárása. Ezek összehangolása és minél több elvárás kiszolgálása a versenyrendezésben a rendezőkre ró sokszor megoldhatatlannak tűnő feladatot.

Az elnökség a kék színű válaszokban fogalmazta meg a javaslatait vagy véleményét a piros kiemelt szöveggel, a szövetség elnöksége által tervezett vagy már végrehajtott intézkedéseket, tevékenységeket emeltük ki. A felvetések, javaslatok és kritikák sorszáma folyamatos későbbi leveleitekben kérjük erre hivatkozzatok!

A válaszok statisztikáját áttekinve a legfontosabb, ami azonnal szembe ötlik (bár egyáltalán nem váratlan!) a válaszadók 90%-a a szenior úszóversenyeknek sportértéket is tulajdonít, ami megegyezik az MSZUOSZ elnökségének a véleményével. Természetesen a sportértéken mindenkinek az úszó múltja, képességei és kora szerinti versenyzését értjük. Ami érdekes, hogy a versenyszabályok betartatását és betartását a válaszadóknak csak 28,8%-a tartotta fontosnak. Azzal feltételezzük mindenki egyetért, a sportversenyek lényege, hogy egyforma eséllyel és szabályosan kell versenyezni. Ha ettől eltérünk az a többi versenyrésztvevővel szemben előnyhöz juttatja azt a versenyzőt, akit nem zárnak ki szabálytalan rajt, forduló vagy korai váltás miatt. Az így készült versenyjegyzőkönyvek, ranglisták, országos csúcslisták nem a versenyzők szabályosan elért eredményét hanem az indító, stílus és forduló versenybírók elnéző magatartását tükröznék.

Mivel több sporttársunk kritikával illette a szövetség elnökségét, hogy a rengeteg szabállyal megnehezíti a versenyrendezők dolgát és szűkíti a versenyeken indulók számát ezzel a kérdéssel érdemes külön foglalkoznunk. A versenyrendezők a kiírásban feltüntetik, hogy a FINA szabályok szerint rendezik a versenyeket, ami azt feltételezi, hogy minden, a FINA verseny szabályzatban foglalt előírást betartanak. Az MSZUOSZ verseny szabályzata csak ezeket a szabályokat tartalmazza. Tekintettel arra, hogy sokan nehezen vagy egyáltalán nem döntötték el egy klubhoz való csatlakozásukat, 2011-től engedélyeztük a belföldi versenyeken az egyéni indulást, ami ellentétes a FINA szabályzatban foglaltakkal. Ennek az oka az évente teljesített rajtok számának csökkenése volt. Mint a statisztika mutatja ez nem hozott megoldást a csökkenés tovább tartott.

Az a megkötés, hogy nem szenior úszó egyesület tag, azaz egyéni induló csak versenyen kívül indulhat, csak a ranglista versenyekre vonatkozik (ilyen az országos bajnokság és elektromos időméréssel rendezett ranglista versenyek /kivéve 400, 800 és 1500 gyorsúszás mely kézi időméréssel is ranglista eredménynek számít/). A felkészülési versenyek, 33 1/3 méteres medencében rendezett és nyílt vízi versenyeken továbbra is indulhatnak egyéni versenyző, mert ezeken országos csúcs nem úszható a megfelelő tárgyi feltételek hiánya miatt illetve eredményei nem szerepelnek a LEN és a FINA felé évente elküldésre kerülő ranglistákban.

Sorsz. Amennyiben a medencés szenior úszóversenyekkel kapcsolatban bármilyen javaslata van kérjük írja meg

Az elnökség válasza, javaslata

1.

A hosszútávok legyenek külön napon, mert egyébként nagyon elhúzódik a verseny. Kétnaposak elegendők.

Ez a két elvárás egymásnak ellentmond. A hosszú távok 400 gyors és vegyes illetve 800 és 1500 gyors egy napon nem rendezhetők meg. A három napos rendezés esetén a hosszú távokat általában első vagy utolsó számként szokták rendezni azért, hogy akik nem érintettek ne kelljen végigvárják.

2.

A rendezők minden esetben igyekeznek a megfelelő körülményeket, a jó hangulatot biztosítani a sokszor fennálló nehézségek ellenére is, ami ha nem sikerül nem elmarasztalni, hanem segíteni kellene őket a vezetőségnek.

Minden elismerésünk a versenyrendezőké, akik évek óta helyi szponzorokkal, kapcsolatokkal, rengeteg önkéntes munkával és töretlen lelkesedéssel megrendezik a versenyeket. Az elnökség jelen lévő képviselője minden esetben megköszönte a rendezők elkötelezett munkáját.

Bár pontosan nem derült ki mit ért a kommentelő elmarasztalásnak, de ha a hiányosságok amit észrevételeztünk a versenyszabályok be nem tartása volt akkor fenntartjuk az elnökség álláspontját, mely szerint a versenyfeltételek és az eredmények tisztaságát mindenképpen meg kell őrizni, ami a szabályok betartása elengedhetetlen.

3.

A versenyek adminisztrációját egységesíteni kellene, a nevezések on-line megadásával. Az adatokat versenyző, születési év,egyesület egy kp-i szenior adatbázisban kellene tartani és a nevezések során felhasználni. Ez lehetőséget adna az egyszerűbb eredmény-nyilvántartásra is.

Az on line nevezési felület gyakori hibákhoz vezet amilyen a nevezési idő percben történt megadása egy 50 méteres távon. Aki részt vett azon a versenyen ahol ez megtörtént tudja milyen következménnyel járt. A nevezési idők "validálása" további gondokkal terheli a rendezőt. Az egyéges nyivántartáshoz a regisztráció bevezetése nyújtotta az első segítséget. Az informatikai háttér a MÚSZ versenyrendező programot illetően majdnem teljesen egységes (évente 1-2 helyen használnak más versenyrendező programot). Az adatok konvertálása minden verseny után külön feladat, ami egy fajta formátum esetén könnyen megoldható lenne. Ezzel a gonddal meg kell küzdeni, de nem tettünk le az egységes versenyrendezési lehetőség (úgy mint on line nevezés validált idővel, verseny lebonyolítás, eredmény megjelenítés helyben nyomtatva és on line módon esetleg real time a honlapon megjelenítés, adatbázisban tárolás). Itt jegyeznénk meg a tavalyi dohai rövid pályás aktív úszó VB-n 200 mellen egy versenyzőt 31 mp-el neveztek és a nevezési rendszer első körben simán átengedte (remekül szórakoztak akik nézegették a nevezési időket), később javították kézzel.

4.

A versenyeken szinte mindenhol ugyanazok a versenyszámok kerülnek megrendezésre, lehetne változatosabb. Ez az egyik ok,amiért keveset veszek részt hazai versenyeken. "Nekem való" 200-as vagy ennél hosszabb távú számok ritkán vannak. Tudom az idő pénz a rendezőknek és a többség a rövidebb számokat kedveli.

A javaslatot küldő sporttársunk meg is válaszolta feltett kérdését a rövidebb számokat többen kedvelik elég, ha a ranglistákat megnézzük. A két hosszú medencés országos bajnokságon (illetve 2015-ben a gyulai versenyen) valamint a rövid pályás OB-n minden 50,100,200 méteres távot megrendeztek. Tehát három alakalommal minden évben alkalom nyílt a 200 méteres távot leúszni. Az érthető, ha egy versenyen valaki nem vállaja be mind a négy 200-as számot, az ötödiket a 200 vegyest több más versenyen is megrendezik. Tehát három napos versenyen, legalábbis az 50 méteres versenymedencében megoldható minden 200 méter hazai teljesítése.

5.

A versenyeket, ha lehet akkor az 50 m-es medencében tartsák!

Az éves versenyek közül a 2016-os program szerint 50 méteres medencében tartják a szentesi (januári és májusi), békéscsabai (felkészülés verseny, de a 400 gyors 2016 tól ranglista szám), az április II. Duna kupa, június Csongrád (800 gyors ranglista versenszám), augusztusi gyulai OB, szeptemberi egri, novemberi hódmezővásárhelyi versenyeket, ami 8 versenyt jelent. Rövid pályás verseny a százhalombattai OB, Szarvas októberben és Törökbálint decemberben. Tótkomlós 33 1/3 os verseny lesz. A versenyek háromnegyede hosszú pályás. Minden versenyt kizárólag 50 es medencében rendezni nem indokolt, hiszen többen csak azért utaznak külföldre, hogy 25 méteres medencében versenyezhessenek.

6.

Az elektromos időmérés feltétele az eredmények hiteletesítésének. Ezért a havonta megrendezett szenior versenyeken elvárható volna, hogy ez megvalósuljon. Nem olyan gyakorisággal lehet hosszabb távokon ( 800, 1500 m) versenyezni, hogy ezek az eredmények ne számítsanak. A szövetségnek biztosítania kéne az elektromos időmérés költségeit, vagy elfogadni hitelesnek a kézi méréseket.

A szövetség www.mszuosz.hu oldalán található versenyszabályzata szerint (2011 től) a 800 és 1500 gyors (2016-tól a 400 gyors is) kézi időméréssel úszott táv ranglistán szerepelhet. Országos csúcs hitelesíthető minimum két kézi időmérő esetén ezért a csúcskísérletet előre be kell jelenteni.

7.

Az indulók bárminemű korlátozása (egyéni indulók csak versenyen kívül indulhatnak stb.) ellene mond a versenykiírások "sablonszövegében" szereplő célkitűzésekkel.

Az egyéni versenyzők indulása a FINA szabályoknak mond ellent azaz, ha engedélyezzük akkor Magyarországon FINA szabályok szerinti versenyt nem rendezhetünk, a versenyzők a FINA és a LEN ranglistáján hazai versenyen elért eredményekkel nem szepelhetnek, nevezési szintidőnként csak külföldi versenyeken úszott időt adhatnak meg. A tömegsport szellemének nem mond ellent mindez, hiszen aki szeretne úszni ezt megteheti regisztráció nélkül, egyénileg nevezve és bármikor úszhat természetesen versenyen kívül. Mért ideje lesz csak a korosztályos eredmény valamint ranglistákban nem fog szerepelni érvényes országos csúcsot nem úszhat.

8.

Az OB -ken legyen eredményhirdetés a verseny közben.

Bár sokan nehezményezik a verseny elhúzódását hiszen az eredmények kihirdetése nem mindig oldható meg egy másik versenyszám alatt, a rendezők is igyekeznek ezt a kívánságot teljesíteni. A két hosszú pályás OB-n minden esetben megtörtént az eddig rendezett versenyek során. Személy szerint én nem pártolom a verseny elnyújtását eredményhirdetéssel, a bérleti díj egyébként is magas. Csak annyi eredményt érdemes kihirdetni, amennyit egy másik szám alatt lehetséges, mindkét nemnek a másik versenyszáma alatt.

9.

Budapesten vagy közelében nincsen verseny évek óta.

Korábban /2013 kivételével/ minden évben úgymint 2011-ig a Nyéki Imre emlékverseny decemberben Budapesten, 2012 Budaörs, Százhalombatta, 2014-ben Százhalombatta, Törökbálint, 2015 Százhalombatta, 2016 Százhalombatta, Törökbálint a Budapest közeli helyszínek. Budapesten a versenyrendezés olyan nagy költséggel jár, hogy egy itteni verseny megrendezését senki nem vállalja fel. A Margitszigeten megrendezett három Szigetvarázs egy napos csak 50 méteres kézi időmérésű versenyeket nem a szövetség rendezte, bár a verseny lebonyolításában részt vettünk.

10.

Egyetért-e azzal, hogy a két hosszú pályás országos bajnokság három napos, a teljes versenyprogram miatt? "teljes versenyprogram" - ez szinte sose valosul meg, mivel 1500 m gyorsot szinte sehol nem lehet uszni... Idosporolas celjabol (mivel az uszoda berlesi dija ora alapu), mikor lesznek versenyszamok (ffi es noi) osszevonva. Pl 400/800/1500 m gyors es 400 m vegyes. Kevesebb ures palya lenne, idot lehetne sporolni es a top versenyzok jobban ossze tudjak merni teljesitmenyuket.

A bal oldalon szereplő három javaslat összehangolása a versenyprogramban nehezen oldható meg. Jól látszik, hogy mindegyik javaslat illetve vélemény indokolt a versenyző szempontjából, de egyszerre megoldhatatlan. A fedett pályás OB minden esetben az adott évben megrendezésre kerülő világverseny (EB, VB) programját valósítja meg. 1500 métert sem az EB-n sem a VB-n nem rendeznek ezt egy januári versenyen lehet leúszni. A FINA szabályok szerint vegyes futam azaz férfi és női úszók futamának összevonása kizárólag a leggyengébb idővel nevezettek esetében lehetséges. Ugyanakkor a két versenyző egy pályán úszása esetén az összevont futamban a nők és férfiak nem úszhatnak ugynazon a pályán. Csak feltételezni tudjuk, hogy ez a szabály, pontosan a kommentelő javaslatának elkerülése miatt született, mivel esetleg a férfi versenyző felvezethet illetve egymáshoz köze úszva segítené a női versenyzőt. Ez a segítség a leggyengébb futam esetében nem számottevő.

11.

Ne legyenek 3 napos versenyek, a kétnapos azért jó, mert oda még közlekedlési eszközökkel is el lehet jutni. Az 1 naposnál sem vonattal, sem busszal nem lehet reggel oda és este vissza, nincs járat. A visszautazáshoz a lakóhelyünkre,,

12.

Nem javaslat, inkább vélemény: az OB-nál szerintem megfelel a 3 nap, a többi versenyen elég a 2.

13.

 • Elegendő volna csak versenyszámonként a pontverseny első három helyezettjének érmet adni, másoknak pedig oklevelet.
 • A ranglistaversenyeken és országos bajnokságokon kötelezővé kellene tenni valamennyi 50 méterenkénti részidő feltüntetését a versenyjegyzőkönyvben.
 • Szigorítani kellene a bíráskodást: a rajtjel előtt indulókat és a szabálytalanul fordulókat ki kell zárni a versenyből.
 • Ranglistaversenyt csak olyan uszodában volna szabad engedélyezni, ahol másik medence is rendelkezésre áll folyamatosan bemelegítésre és levezetésre.
 • Több helyen kell kifüggeszteni a futambeosztást és az eredményeket. A versenyeredmények interneten történő közzétételét fel kellene gyorsítani.

 • Volt hasonló próbálkozás például Hajdúszoboszlón ahol mindenki egyedi emlékérmet kapott, nagyon sokan reklamáltak bár a versenykiírásban szerepelt. A többi javaslat alapján nem valószínű, hogy a javaslat sikert aratna a szeniorok körében.
 • Mivel csak kevés helyen áll rendelkezésre 20 érintő panel (pl. Kecskeméten) kötelezővé nem tudjuk tenni, mert nem szeretnénk egyetlen versenyhelyszínre korlátozni a rendezést. Ahol rendelkezésre áll felhívjuk a rendezők figyelmét, hogy a jegyzőkönyvben szerepeltessék a részidőket, bár a szabály szerint a szabvány távokra kötelező a 100, 200, 400 és 800 méteres részidő egy 1500 táv esetén.
 • Egyetértünk a szabályok betartatásával és betartásával. A 2016.01.01-től érvényes versenyszabályzatban erre külön figyelmet fordítottunk.
 • A melegítő medence hiánya a 2015-ös hosszúpályás felnőtt OB esetén Győrben problémát okozott. Ez a probléma a MÚSZ esetén az aktív versenyzők esetén is felvetődik az új uszodák építésével egyre több helyen megoldódik.
 • Felhívjuk a versenyrebndezők figyelmét a futamok és az eredmények több (de minimum két helyen) történő kifüggesztésére. Ez főleg a nagyobb versenyek esetében fontos, egy napos viszonylag kevesebb versenyzőt megmozgató rendezvényeken, nem zavaró.

Például a jelen válasszal összekapcsolt négy javaslat egymással ellentétes elvárásokat fogalmaz meg.
Az országos csúcsok megállapítása nem automatikus, a rendező program nincs rá felkészítve ezért csak az országos csúcsot elérők díjazása jelenleg nem oldható meg.
Nagy nemzetközi versenyeken szokták megszabni mennyi az engedélyezett maximális egyéni rajtok száma. Hazai versenyeken az étlapúszás nem tilos, a rendezők érdekeivel nem ütközik. A korcsoportos ellenfelet esetleg zavarja, mert az étlap úszó többnyire jó úszó, de a többi résztvevő inkább csak rácsodálkozik.

14.

Ne spóroljunk a díjazással ... a váltók esetében se legyen oklevél! Mindig igényes, szép kivitelezésű -mindenképpen fém (de nem alumínium), nem cserép, nem fa, nem üveg- érmek kerüljenek kiosztásra az első három helyezett részére!

15.

Talán a versenyenkénti éremosztás rovására valamilyen emléktárgy (plakett) biztosítása kellene minden résztvevő számára (lásd legutóbb Hajduszoboszló). Ezzel az éremesélyes versenyzők részvétele mellett visszacsalogathatnánk a gyengébb eredményeket elérőket is !

16.

Fontosnak tartom, hogy felállhassunk a dobogóra!

17.

nem tartom helyesnek az étlap-úszást!Az OB. versenyeken legyen ünnepélyes díjkiosztás a csúcsot elért számokban, más számokban nem célszerű, hosszadalmas és sokan nem várják meg az érem átadást, kellemetlen hiányosan dobogóra állni !

18.

Én az egy napos versenyeknek jobban örülnék, mert nehezen tudom magam szabaddá tenni egy teljes hétvégére, emiatt állandóan csak néhány számot tudok vállalni. A másik dolog, hogy lehet ez csak nekem lenne fontos, de szívesen látnék több hosszabb távot, például 200 mellet és 400 vegyest. Az év első versenyén lesz egy hosszú táv ugye, de a többi csak 50 méter. Én azon nem vennék részt. Máskor januárban volt 400 vegyes is. Azt hiszem az első tavasszal lesz, azután pedig nem is tudom.

2016-ban négy, egy napos verseny lesz (Szentes január, Nyíregyháza februárban ún. ötösverseny, Tótkomlós július, Szarvas október). 200, 400 vegyesen áprilisban a Duna kupán, 200 mellen és 200 pillangón Szentesen májusban, 200 mellen Gyulán augusztusban és 400 vegyesen Egerben lehet úszni.

19.

 • Fontos lenne, hogy a melegítés miatt ne kelljen egy teljes versenyt végigülni esetenként.
 • Vagy melegítő medence legyen, vagy 2-3 számonként melegítési félóra legyen.
 • Hosszabb távok mindig a verseny elejére kerüljenek és utána melegítés lehessen.
 • Eredményhírdetéssel nem kellene bajlódni, csak éremátvétel legyen, mivel annyi van, hogy elmegy az idő.
 • Az új hátúszó rajtgépet be lehetne vezetni

 • A melegítő medencék sajnos nem állnak mindenhol rendelkezésre, de a nagy versenyeken (Duna kupa, Gyula OB, Hódmezővásárhely, Eger, Törökbálint) van lehetőség melegítésre és levezetésre bármikor.
 • A hosszú távokat minden esetben a verseny elején rendezik, erre felhívjuk a rendezők figyelmét a jövőben is.
 • Az eredményhirdetés elmaradásával több sporttárs nem értett egyet. Azokon a ranglista versenyeken amelyek nem országos bajnokságok felhívjuk a rendezők fugyelmét erre a javaslatra.
 • Amennyiben rendelkezésre áll az uszodában ilyen rajtgép a jövőben megpróbáljuk bevezetni.

20.

MINDIG legyen ( necsak a verseny elején és végén) lehetőség másik medence használatra verseny közben is.

21.

Ha áremelés lenne, az csak szerény lehet.

A Duna kupa kivételével, a 2015-os évi versenyeken 50,100 és 200 méteres távok esetében minden esetben szeretnénk az eddig szokásos nevezési díjat megtartani, a 400 méteres táv esetében a rendezők belátása szerint ajánljuk a nevezési díj megállapítását. Mivel a szövetség nem tud minden versenyt támogatni nem várhatjuk el, hogy a rendezők saját pénzből finanszírozzák a versenyrendezés ezért csak ajánlatot fogalmazhat meg.

22.

Jó lenne minden alkalommal a rendezőknek rajtlistát feltenni, valamint a honlapon minél előbb megtekinthetőek legyenek az eredmények. / ez esetlegesen lehetne kötelező érvényű is!/ Szerintem a nevezési díj emelésének alapfeltétele a színvonal emelése! / lásd: Holland, Osztrák példa./ melegítő medence, tudjam pontosan mikor fogok indulni az adott versenyszámban.

Eddig a 2015-ös kecskeméti Duna kupán volt példa a fenti igények maradéktalan megvalósítására. Igyekezni fogunk a jövőben minél több versenyen ezeket a feltételeket biztosítani.

23.

Jó volna tudni róla, ha lesz, nem csak utólag pár fotót látni róla, hogy volt. Hogyan lehet eljutni odáig, hogy az ember kipróbálhassa, képes-e még versenyezni? Van valamilyen szervezet?

A szenior úszóversenyekkel kapcsolatosan minden információ megtalálható a www.mszuosz.hu honlapon. Az egyesületek pontban elérhetők azok a csapatok akikkel fel lehet venni a kapcsolatot edzés és/vagy versenyzés céljából. Ha fotókat küldtök a versenyekről azokat megjelentetjük a honlapon.

24.

Megfelelő öltözési és verseny alatti helyek biztosítása szükséges.

A versenykörülmények az uszoda lehetőségei által behatároltak. Nagyon kevés olyan uszoda áll ma rendelkezésre, ami minden feltételnek megfelel. A verseny rendezéssel kapcsolatos elvárásokat közöljük a rendezőkkel.

25.

Oltozo kell. Tomegnyomor taszito. Jatekos versenyszamok hianyoznak. Gordulekeny regisztralas, lebonyolitas alapfeltetel.

26.

Miskolcon az új fedett uszodában jó lenne versenyt rendezni, mert jók körülmények (szállás az egyetemen az uszoda közelében) A gyulai szokásos januári alapozó hosszú távú verseny elmaradása csalódás, jövőre jó lenne visszaállítani. A nyári szabadtéri hosszúpályás gyulai bajnokságot augusztus utolsó hetére vagy szeptember első hetére kellene programozni, hogy elkerülhetők legyenek a konfliktusok. Aug.20.-ka körül nehéz rendes szállást találni és a szervezőknek nehéz tárgyalni az uszoda vezetőséggel.

A miskolci versenyrendezést a helyi egyesület kellene megpróbálja és mint új helyszínen, a régiek mellett esetleg felváltva páros páratlan évben megrendezni a szeptemberi versennyel.
A gyulai januári évindító helyett, 2016.01.23-án Szentesen egy napos 1500 és sprint számok versenyt rendeznek.

A 2015-ös gyulai verseny időpontja augusztus közepén többeknek nehézséget okozott, a kazanyi VB, a szállások korlátozott száma és az utóbbi 4-5 év rendszeresen akkor tetőző nyári hőhullám miatt. A rendezőket 2015-ben is megkerestük egy augusztus végi időpont kérésével. Erre a kérésre egyik alkalommal sem kaptunk választ. 2016-ra is augusztus közepéhez közeli 12-14-ei időpontot jelöltek meg, ami a versenyszabályoknak megfelel. /egy évvel előre augusztus 31-éig előre közölték, ami az országos bajnokság feltétele/. A szövetségnek nincs lehetősége az időponttal kapcsolatban bármilyen kikötést tenni.

27.

Mozgássérültként szeretnék a versenyeken részt venni. Jó lenne,ha a versenyhelyszínek, szállások is akadálymentesek lennének,hogy részt vehessek én is.

A új létesítmények megközelíthetősége megoldott a régebbiek esetében tudomásunk szerint folyamatban van az akadálymentesítés. A rendezők figyelmét fel fogjuk hívni, hogy a kiírásban legyenek szívesek közölni, hogy milyen a létesítmény megközelíthetősége. A szállások esetén csak az interneten keresztül tájékozódhatnak.

28.

Tiszta egyenlő feltételekkel, esélyekkel lehessen indulni, szabályszerűen és doppingmentesen. Az érvényben lévő ezzel kapcsolatos feltételeket és szabályokat ismertessék.

A 2016.01.01-től érvényes versenyszabályzatban kiemelten foglalkozunk a ranglista versenyek esetében versenyrendezéssel kapcsolatos elvárásokkal. A doppingellenőrzés a szenior versenyeken nem kötelező, ilyent nem végeznek Európa és világbajnokságokon sem, mivel szabadidő sportnak számít.
Balajti Zoltán írta: szenior sportról lévén szó vannak egy páran, akik rendszeresen szednek orvosi rendelvényre "életmentő gyógyszereket" a koruknak megfelelően. Ezek közül, nem egy szerepel a doppinglistán.

29.

Tavasztól őszig örülnék több nyíltvizi versenynek. Sajnálom, hogy a szentesi verseny is átkerült zárt térbe!:(

A vélemény második része alapján a nyíltvízi versenyen a nyitott medencés versenyt érti a javaslatot megfogalmazó sporttárs. A szentesi versenyt on line szavazás alapján rendezik a fedett 50 méteres medencében. 2016-ban a csongrádi, tótkomlósi és a gyulai OB lesznek nyitott medencés versenyek.

30.

Mivel minden OB nyílt, ezért szerencsés lenne a versenyhelyezést (érem) és a magyar bajnoki helyezést (mondjuk emléklap) külön kezelni. Ez versenyszámonként minimális összeg lenne, de kedves gesztus. A gyerekeknél is szokás, valószínűleg a szeniorok is örülnének ennek.

Ez a megoldás felvetődött pont az idei OB kapcsán, de az emléklapok nyomtatása a költségeken kívül hosszú ideig tartana, valószínűleg külön program fejlesztést igényelne. Az országos bajnoki címek nyilvántartása megoldott bárki le tudja kérdezni névre szólóan, mikor és hol nyert országos bajnokságot.

31.

Rövid pályás bajnokság számai között szerepeljen a 25 méteres gyorsúszás is (vagy akár a többi úszásnem is), amit mi öregek még végigbírunk erővel!

A 25 méteres versenyszám rendhagyó, nem FINA szabvány táv. Országos csúcsot nem tartunk nyilván ezen a távon. természetesen a versenyrendezők rendezhetnek ilyen távon versenyt.

 
Sorsz. Ha szeretne véleményt nyilvánítani az MSZUOSZ idén választott elnökségének munkájáról itt fogalmazhatja meg

Az elnökség válasza, javaslata

32.

A gyulai dontes szakszeru volt es elidegenito.

Tiszteletben tartjuk a sporttárs véleményét, amivel a többi sporttársunk nem feltétlenül ért egyet (fentebb a 26. megjegyzés). A verseny megrendezésre került, az érdeklődés megcsappanásának nem csak az országos bajnokság lehetőségének megvonása volt az oka.

33.

A senior úszást, versenyzést igyekeznek megtartani, a hiányosságokat eltüntetni ( pl regisztráció megszigorítása), figyelemmel kisérik a versenyeket. Pontos a versenyeredmények naprakész megjelenítése. Szponzort nem tudnak találni a versenyzéshez? PL reklámoznánk egy-.egy versenyen valamilyen céget.

Köszönjük a dícséretet! Sajnos a szenior úszás nem célterület a hirdető cégek számára. Természetesen néha akadnak üdítő kivételek (pl. a Dimenzió biztosító egy éven keresztül támogatta szabad felhasználású összeggel a szenior úszást). Ha bárkinek vannak kapcsolatai kérjük vegye fel a versenyrendezőkkel vagy a szövetséggel a kapcsolatot.

34.

A szövetség érezhetően az utóbbi időben jobban végzi a munkáját. A honlap aktuális, jó lenne a környező országok versenyeit már az év elején kitenni. A statisztikák, ranglisták hasznosak, jól lekérdezhetők, nagy a javulás a korábbi időszakhoz képest. Kis kritika: a képgaléria aktualizálása szükséges.

Köszönjük az elismerést! A környező országokból vagy akár távolabbi európai országból (pl. Lengyelország, Németország) fel szoktuk tenni a honlapra a versenykiírásokat. Ezeket a szomszédos országból elküldik a rendezők, a távolabbiakat sportársaink szokták megtalálni és hívják fel rá a figyelmünket. A fényképek szinte minden esetben a honlap szerkesztőjéhez eljuttatott képek, ha több képet küldenek a sporttársak akkor több jelenik meg a honlapon.

35.

Az elnökség komolyan veszi a dolgát. Köszönöm.

36.

Koszonet nyilvanitas a munkajukert.

37.

Köszönjük a munkájukat!

38.

Köszönöm! :-)

39.

Jobban ki kellene használni az Internet lehetőségeit, az információ áramlást tekintve gondok vannak.

Elfogadjuk a kritikát, mert azt a statisztika is alátámasztja. A válaszadók 52%-ka nem tudja mivel foglalkozik az elnökség. A szenior honlap naprakészsége és bőséges információi úgy látszik nem kompenzálják azt a hátrányt, hogy nem a Facebook-on keresztül küldött hírekben próbálunk kommunikálni. A két műfaj teljesen különböző mindegyiknek megvannak az előnyei. Az egyik olyan mint egy fényújság amin futnak a nagy szalagcímek és eltűnnek, a másik tematikusan szerkesztett állandó rovatokkal és frissülő nyilvántartásokkal. Csak véleményként írnánk, hogy a honlapon minden információt megtalálnak a sporttársak naprakészen és hivatalos forrásból.

40.

Nem ismerem, nem jutnak el róla hírek hozzám.

41.

Az új elnökség vezetésével túlságosan a szabályok alkotásához, azok betartására összpontosítanak, pedig eredetileg nem erre lett létrehozva a szeniorok úszása, sportolása. A szabadidő hasznos eltöltése az egészség védelme, az úszást kedvelő barátok találkozása volt az elsődleges cél és ez sokunk számára elfogadhatóbb, szimpatikusabb volt. Az is felróható az elnökségnek, hogy egyre inkább főváros centrikusak lesznek, külön elbírálás alá esnek ezek a versenyek. Sok szenior tagnak nincs annyi jövedelme, hogy a vidéki városokból messzire utazzon és az emelt nevezési díjakat kifizesse. Az elnöknek, az elnökség tagjainak a vidéki versenyeken is rész kellene venniük, hogy személyesen találkozzanak a Nekik bizalmat adó tagjaikkal.

Reméljük 2016-ban a gyulai XLVI. versenyen újra együtt indulunk mindannyian!

Visszatérve a felvetésekre: A magyarországi szenior úszás (erre minden magyar szenior úszó büszke lehet, de különösen a gyulai versenyrendezők) 1971-ben indult Gyulán egészen más szabályok szerint (mert akkor is voltak szabályok, mégha a múlt homályába is vész). Csak 40 éven fölüliek indulhattak a versenyeken. Azt senki nem ellenőrizte, hogy betöltötték a 40 évet ezért van nagyon régi III. korcsoportos országos csúcs a legrégibb országos csúcsok között ugyanis a versenyző 37 éves volt amikor 40 évesként indult itt nézhető meg a második helyen szerepel). 1986-ban a FINA a nemzetközi versenyzést elősegítendő és a hivatalos világcsúcsok nyilvántartása céljából bevezette a szenior úszás szabályozását is.

A főváros centrikusság feltételezem a fővárosi és annak közelében rendezett versenyekre vonatkozik, mert az elnökség tagjai közül ketten budapesti csapathoz tartoznak (Vasas és Bp-i Delfinek) a többiek szentesi, csongrádi, egri, törökbálinti és debreceni csapattagok). A gyulai augusztusi versenyen sajnos az elnökség három tagja nem tudott indulni, mert ketten a kazanyi VB-n pont a gyulai verseny időpontjában indultak illetve egy tag versenybíróként vett részt. A másik két tag szabadságon volt és nem tartózkodott itthon a verseny előrehozott időpontjában bár előzőleg mindketten foglaltak szállást a verseny eredeti időpontjára Gyulára. Így csak egy elnökségi tag képviselte az elnökséget. A többi versenyen legtöbb elnökségi tag (Csikány József, Téli Éva, Balajti Zoltán, Miklós Attila indultak)

A budapesti és annak közelében rendezett versenyekről. Budapesten ötödik éve nem rendezett senki versenyt (utoljára a Nyéki Imre emlékversenyt rendezték 2011-ben) a legközelebbi nagy valószínűséggel a 2017-es szenior VB-lesz, amit Budapesten rendeznek.
A 8. javaslatban a sporttárs az elnökségnek szemére vetette, hogy Budapesten és a közelében nem rendeznek szenior úszóversenyt. Bár a válaszunkban felsorolunk minden évben (2013 kivételével) legalább egy versenyt egy évben kettőt, ami Budapest közelében volt, az összes versenyhez képest ez a 10%-ot sem éri el évente. A Budapest közelében rendezett versenyeknél egy alkalommal volt 700 Ft a nevezési díj (Budaörsön) illetve idén egy versenyszámban (400 gyorson) Százhalombattán minden más esetben 600 Ft volt a nevezési díj.
Az emelt anyagi vonzatát a távoli verseny helyszíneknek elismerjük és valóban ezt nem tudjuk csökkenteni. Ugyanakkor az új verseny helyszínekkel azt szerettük volna elérni, hogy minél többen csatlakozzanak a szenior úszó versenyzőkhöz. Ami hosszú távon a részvételt növeli minden versenyen, nem csak a főváros közelében. A három napos versenyeket eddig csak Gyulán (10x), Hódmezővásárhelyen (1x) és Kecskeméten (2x) rendeztek. Mivel a szállás az utazás mellett a legnagyobb költség ezért igyekszünk két napos versenyeket szervezni.

A versenyek helyszínének kiválasztásánál minden régi hagyományos versenyhelyszínt igyekszünk megtartani. Az országos bajnokságok esetében azért választottuk 2015-ben Győrt, mert ott kialakult egy bővülő szenior csapat és reméljük a jövőben egyfajta gyűjtőpontként működhet az észak-dunántúli régióban, ahogy Pécs a dél-dunántúliban.

A versenyek hangulata az, ami a visszatérő versenyzőket vonzza ebben teljesen egyetértünk! Sajnáljuk, hogy a legnagyobb hagyományú versenyről Gyuláról 2015-ben olyan versenyzők hiányoztak nem saját döntésükből, akik együtt 13-an több mint 300 egyéni bajnokságot nyertek az elmúlt években többségében Gyulán. Lehet, hogy a VB indulók részvétele nem volt fontos a versenyrendező illetve a negyedik kérdést feltevő szempontjából, de ők is szerettek volna elindulni a 2015-ös gyulai versenyen is ahogy egyesek közülük több mint 20 éve minden versenyen ott voltak Gyulán. Ez csak az augusztus végi rendezéssel lett volna lehetséges. Bár egy augusztus végi időponttal sem oldódott volna meg, szintén hátrányosan érintett külföldön élő magyar és külföldi versenyzőket, a repülőjegy nem átírható illetve a szállás és szabadságok átprogramozása nehézségekbe ütközött.

42.

Sajnálom, hogy úgy érzi a vezetőség, hogy ennyire kell szabályoznia a versenyeket, hosszútávon úgy érzem ez a résztvevők számának csökkenését okozhatja. A versenyző folyton korlátokba ütközik, feladja és más sportágat keres.
Ebben az évben érdekesen alakultak a versenyek, kissé úgy tünik, hogy az elnökség vezényelt, nem biztos minden esetben túl sikeresen.
Lehet, hogy nincs igazam, de amikor nem volt szövetség a versenyek akkor is meg voltak rendezve és jóhangulatúak volt, most minden irányított, ez néha sértődéshez vezet és vitákat indít el, s nem biztos, hogy a többség véleménye szerint alakulnak a dolgok, de hogy a hangosabbak szerint az inkább. Biztos jó ez így? Még az is lehet.

43.

Nem értek egyet a 2015-ös nyári gyulai verseny kizárásával az OB körből.

44.

Mondjuk a gyulai Ob mizeria szerencsetlenul sikerult, ugyanis cimvedesre keszultem, de a visszaminosites miatt nem tehettem. Mindezt x szamu versenyzo miatt aki a VB-valasztotta. Lehet, hogy a dontes jogszeru, de sukunkkal jol kitoltak.

 
Sorsz. Ha bármilyen a szenior úszással kapcsolatos általános javaslata vagy a kérdésekben nem érintett témában véleménye van kérjük írja meg

Az elnökség válasza, javaslata

45.

A nevezési díj összegét szerintem a versenyrendezőnek kell eldöntenie, hiszen ő ismeri az eszközeit, forrásait.
Nem tartom helyesnek, hogy az egyéni versenyzőket kizárják, ez akár sértődéshez is vezethet.
A pontverseny egy nagyszerű dolog, ami gyakorlatilag el is dől 3 egyesület között, így aztán ez a többi egyesületet nem motiválja. Ez esetleg akkor érinthetne minden egyesületet, ha a létszám vagy résztvevők nagyságát is számításba venné.

Egyetértünk a nevezési díjjal kapcsolatban, de elnökségi határozat van arra, hogy 200 méterig 600 Ft a nevezési díj, csak az ennél hosszabb táv nevezési díja emelhető.
Az egyéni indulók versenyen kívül továbbra is indulhatnak. FINA szabály szerint nem versenyzhetnek.
A pontverseny célja a részvétel növelése volt ami sikerült is, de nem számottevő mértékben (1,8%) az előző évhez képest. Sajnos az arányos pontszámítás nem motiválná az egyesületek részvételét inkább a kevés 2-3 fős egyesületek. Amennyiben motiváltak megnyernék. 2016 ban nem írjuk ki a pontversenyt.

46.

A nyílt vízi versenyeket is be kellene vállalni.

A szenior úszó szövetségben korábban több nyílt vízi verseny rendezésére volt próbálkozás Csongrád , Szarvas mérsékelt sikerrel. Javasoljuk a MÚSZ rendezésében 2016 ban harmadik szenior nyílt vízi országos bajnokságot a Magyar Úszás Napján.
A nyíltvízi versenyek rendezése időjárástól függő ezért kevesen foglalkoznak ezzel a versenyfajtával. Az MSZÚOSZ bár a versemykiírás közzé tételével támogatja a nyílt vízi versenyeket, nem vesz részt nyílt vízi versenyek rendezésében.

47.

A nyíltvízi versenyek nagyobb figyelmet érdemelnének.

48.

A rajtok számának emelése érdekében több versenyt kellene rendezni és a rendezők költségeinek csökkentése érdekében növelni szükséges a központi támogatást.

Ma az furcsa helyzet áll elő, hogy rendezők igyekeznek inkább 50m számokat kiírni, mert általában ebben többen indulnak, nagyobb bevétel, kisebb az uszoda igénybevétel miatt, kevesebb bérleti díjat kell fizetni az uszodavezetőségnek. A fentiekből következik, hogy a hosszabb számokért, ma már a rendezők rendszeresen dupla nevezési díjat kérnek. Ezt külföldön nem tapasztaltam.

A szenior úszás népszerüsitése érdekében legalább kéthavonta az országos sportlapban cikket vagy a sportcsatornákon riportot kellene megjelentetni.

A kérdőív alapján a havi egy verseny az a verseny sűrűség amit még elfogadnak a sporttársak. A központi támogatás jelenleg a három őrszágos bajnokságra korlátozódik. A szenior úszás nem szponzor célpont ezért szűkösek a forrásaink.

A "hosszabb számon" a 400 és annál hosszabb távot érti a javaslat megfogalmazója. A "ma már" két esetet érint a százhalombattai 400 gyors 2015-ben és a szentesi 1500 méteres gyorsúszás 2016 januárban. A külföldi tapasztalattal kapcsolatosan megemlítenénk, hogy az egyik 2015 ös németországi versenyen három sávos volt a nevezési díj 50-100 200-400 és 800-1500. Sajnos a kiírást nem találom. Jelenleg Németországban az 1500 méteres gyors nevezési díja 12 Euró és nevezési szintidő van. Amennyiben nem ússza meg a nevezett a szintidőt (itt olvasható egy kiírás) akkor utólag újabb 12 Euró fizetésére kötelezi magát a versenyfeltételek tudomásul vételével. Ezt az érdekességet nem mint űltalunk követendő példát említem.

A szenior úszás népszerűsítéséért igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni. Kérjük mindenki, akinek lehetősége van bármilyen médiában /elektronikus, nyomtatott, TV, rádió/ segítse a népszerűsítést. Köszönjük előre is a szenior úszótársadalom nevében!

49.

A regisztrációs díjat csak új versenyzőtől kérném, az évenkénti megújításnál nem.

Ezt a javaslatot a legutóbbi közgyűlésen felvetették. Az MSZUOSZ kiemelten közhasznú civil szervezet csak akkor lehet ha egy évben adott összeghatár fölött van a bevétele tagdíjakból, regisztrációs díjból. Ez azért fontos, mert így tudunk pályázni bizonyos összegekre, amelyekhez önrész kell (a közhasznúsági igazoláson kívül). Ezek többnyire működés támogatásra fordítgató összegek viszon ezáltal felszabadulnak azok az összegek amelyeket például a könyvelésre kötelező fordítani. Meg fogjuk újra vizsgálni a lehetőségeket, de egyelőre nem találtunk olyan tagdíj tipusú bevételt ami a regisztrációs díjat helyettesítené.

50.

A szentesi hosszútáv-sprint hibrid verseny kiváló koncepcióját tönkretette a rendező azzal, hogy nem váltják egymást a hosszútávú futamok és a rövidtávú versenyszámok, hanem két úszásnem sprint-versenye egymást követi, így nincs köztük megfelelő pihenőidő.

Évek óta megoldatlan a rövidpályás csúcslista aktualizálása, jelenleg is több mint féléves elmaradást mutat.

Az eredményhirdetéseket-díjátadásokat vagy törölni kellene teljesen, vagy csak a pontverseny győzteseit kellene versenyszámonként és nemenként kihirdetni és díjazni.

A véleményt a versenyrendezővel közöltük.
Téli Éva válasza: Szentesi versennyel kapcsolatban: Két-két sprint között rendezünk egy 1500-as futamot, azért, hogy legyen pihenő idő. Az is szempont volt a számok összeállításánál, hogy azoknak, akik csak 50 métert szeretnének úszni, ne kelljen végigvárni jónéhány 1500-as futamot (20-50 perceseket). Ne kelljen nagyon korán elindulniuk, esetleg későn hazaérniük. Az 1500 méterek futambeosztását néhány nappal előtte közöljük, így mindenki tervezheti az indulási időpontját. (Mellesleg Tótkomlóson 4 sprintszám van egymás után, Szarvason meg sokkal több. )

A csúcslistával kapcsolatos észrevételt közöljük a csúcslista karbantartásával foglalkozó sporttársunkkal.

A díjazással kapcsolatos javaslat bár jelentősen csökkentené a rendezők költségeit, több más sporttársunk véleményével ellentétes.

51.

Nekem az úszás -öröm - nem verseny....lehetne örömúszó sáv, ott azok úszhatnának akik nem szabályos versenyúszók....

Lehetőség van felkészülési versenyeken indulni. A ranglista versenyeken a versenyszabályok betratása (szabályos rajt, -úszás fordiló és célbaérkezés) elvárás.

52.

Miért csak klubok versenyzői indulhatnak pl. VB. ill. EB. versenyeken , miért nincs nemzeti válogatottság ? Úgy tudom,hogy az atlétáknál van ilyen.

A szenior úszásban FINA versenyszabályai szerint senki nem képviselheti egy ország színeit, sem pedig a szövetséget.
Ugyanakkor érdekes adalék viszont, hogy a szenior világcsúcsokat versenyzőkre ország megjelöléssel tartják nyilván. Van egy magyar olimpiai bajnok, aki svéd csapat színeiben úszott rövid pályás világcsúcsot, a nyilvántartásban mégis magyarországiként szerepel.

53.

A szokványos tucatérmek helyett a változatosságra jó lenne figyelni.

A 14. javaslatban felmerült ez a vélemény. A rendezők költségei egy tapasztalati képlet szerint 1/3 - 1/3 - 1/3 arányban az uszodabérlet, időmérés és vbíráskodás és az érmek költsége. Az uszoda 10 órára minimum 350 ezer maximum kb 800 ezer ft. Utóbbi esetben a versenyrendezés költségeit is tartalmazza. Egy 500-800 rajtos két napos versenyen a bevétel 300 ezer - 480 ezer Ft. Az érmek beszerzésére kiszámítható mennyi jut, ha az uszoda bérletnél nem kapnak engedményt.
Ha bárki a sporttársak közül meg tud rendezni, jó versenykörülmények között, elektronikus időméréssel és egyedi érmekkel versenyt várjuk a jelentkezését a 2017-es verseny naptár összeállításánál.

54.

Az úszás a senioroknál versenysport de szerintem a szabadidősportba is belefér. Nem lehetne felvenni a kapcsolatot a Szabadidő sport vezetőségével? Ők élvezik a MOB támogatását. A vezetőjük egy volt válogatott úszó.

Több mint két évvel ezelőtt felvettük a kapcsolatot. Eddig a szabadidősport révén nem sikerült forrásokhoz jutnunk.

55.

Pl: öttusázóként le vagyok igazolva egy egyesülethez, de az nem jó az úszószövetségnek. Miért kell ezért leigazolnom egy másik egyesülethez? Hiába iratkoztam fel a hírlevélre, nem kapok soha. Ha nem nézném rendszeresen a weboldalt akkor soha sem értesülnék semmiről.

A szenior úszó szövetség alapszabálya és a versenyszabályzat szerint csak szenior úszó egyesület tagja versenyezhet. A Hírlvéllel kapcsolatban nem rendelkezem információval ki szerkeszti. Utána fogunk nézni. Javasoljuk a továbbiakban a web oldalról a tájékozódást.

56.

Sajnálatos, hogy a Fővárosi szenior úszási lehetőségek beszűkültek. Tenni kéne érte.

A fővárosi úszás lehetőségek általánosan beszűkültek. Az uszodák és fürdők üzemeltetésébe nincs belszólásunk sajnos nincs lehetőségünk ezt befolyásolni. Javasoljuk az egyesületek által bérelt sávban a közös edzéseket.

57.

Nincs az edzeshez vizfelulet. Strandolok kozott nem lehet edzeni.

58.

Nagyobb népszerűséget kellene adni országosan a szenior úszósportnak, hogy jobban megismerje a lakosság az egészség megtartása érdekében.

Javasoljuk akinek lehetősége van rá helyi vagy országos újságban, honlapokon elektronikus médiákban néoszerűsítse a szenior úszást. Pozitív példaként említenénk, hogy a debreceni csapat vezetője minden alkalmat megragad a debreceni helyi újságban, on line oldalakon a szenior események népszerűsítésére. Ugyanezt tapasztaltuk Nyíregyháza, Szeged, Szentes és Tótkomlós esetében is. Elnézést, ha valaki kimaradt a felsorolásból!
A helyi híreknek több előnye van az országos hírekkel szemben. Aki egy kisebb vagy közepes településen él jobban érdeklődik a környezetében történő események iránt. Budapest egy nehezebb eset, mert itt nem alakul ki egy hasonló helységhez kötődés ezért valószínűbb, hogy az országos médiumok /újság, TV/ hatásosasabb.
Igazán a kettő kombinációja lenne a leghatékonyabb.

59.

Sokkal nagyobb nyilvánosságot kéne adni a szenior úszásnak a rádióban, tv-ben, az egészségmegőrző lehetőségek közt első helyen említeni! Az orvosi rendelőkben és az orvosok fejében is nyilvánossá kéne tenni ennek fontosságát, és a benne rejlő hatalmas lehetőséget. Jobban meg kéne becsülni azokat, akik nem az államtól várják, hogy egészségüket karban tartsák, hanem tesznek is érte! Ha nagyobb propagandát és támogatást kapna a tömegsportnak, vagy akár az idősek élsportjának ez a formája, a költségvetés, de a népesség is jobban járna. Nekünk miért nem jár annyi elismerés, mint a parasportolóknak, vagy a szervátültetetteknek? Rólunk, akik tudatosan teszünk az egészségünk megőrzéséért, evvel milliárdokat spórolva az egészségügynek, és az állami költségvetésnek, rólunk miért nem szól senki? Nem a dicsőítés hiányzik, hanem az oktalanság háborít fel, hogy nem veszik észre, milyen lehetőségek vannak a szenior úszásban. Nekem szerencsém, hogy észrevettem...

60.

Jó lenne,ha legalább egyszer egy évben lenne rövidpályás versenyen is 400m vegyes és 800m gyors!/akkor lennének ezekben a számokban is országos csúcsok,ranglisták/!!!

A hosszabb számok megrendezését két napos versenyen nehéz megoldani. A 400 méteres gyorsúszás rendezésére is csak két éve került sor először 25 méteres medencében. Meg fogjuk vizsgálni milyen lehetőségek vannak egy-egy szám megrendezésére az országos bajnokságon kívül megrendezésre kerülő 25 méteres versenyeken. Mivel az uszoda bérleti díj magas nem biztos, hogy el tudjuk érni ezen számok megrendezését.

A fej fölüli rajtot alkalmazták Kecskeméten 2015-ben és Százhalombattán a 2014, 2015-ben megrendezett versenyeken.

61.

Mikor lesz a fej foluli rajt vegre bevezetve?? Ezzel is idot lehetne sporolni?? Ergo csokkenteni a kiadasokat - uszoda berleti dija. Rovidpalyas OB-n, miert nincs teljes menu? 800/1500 m gyors?

62.

Kecskeméten ki tud felvilágosítást adni a lehetőségekről?

Az egyesületek kapcsolattartóinak elérhetősége a www.mszuosz.hu oldalon az Egyesületek menüpontban.

63.

kevesebb versenyt, magasabb színvonalon esetleg magasabb nevezési díjjal rendezni (lsd. Duna Kupa 2015)

Ez a vélemény ellentmond a többiek által javasolt, minden hónapban egy verseny programmal. Reméljük mindenki megtalálja az elvárásainak megfelelő versenyeket. A II. Duna kupa 2016-ban is megrendezésre kerül.

64.

Személy szerint nagyon örülnék, ha nemzetközi versenyekre elérhető lenne egy egységes nemzeti melegítő, póló és sapka, akár úgy is, hogy teljes áron megvásárolható vagy a szövetség támogatásával, a regisztrált tagoknak kedvezménnyel megvásárolható. Lehetne egységes kinézete, de egyesületenként különbözhetne a felirat a hátán / mellkkasán például. Így szép egységes kinézetünk lenne nemzetközi versenyeken, de megfelelnénk annak is, hogy különböző egyesületi színekben indulunk. :-)

Sajnos a központi beszerzés nem sikerült a kazanyi VB-re. Egyénileg többen beszereztek nemzeti színű melegítőt.

65.

Európai és Világversenyeken jó lenne összehangolni országos szinten a résztvevőket annak érdekében, hogy tudjuk egymásról kik szeretnének menni, még ha csak tájékozódási szinten is. Persze itt az érintetteknek nagy szerepe lenne.

Ez csak az érintettek által szervezhető a szövetség legfeljebb fórumot biztosíthat az MSZUOSZ honlapon.

Téli Éva írta: Kazanyra egy évvel előtte elkezdtem szervezni a magyar csapatot. Egy kivételével mindenkiről tudtunk, őróla is, csak ő külön szervezte az útját. A csapat odakint összetartott, együtt volt, segítettük egymást, drukkoltunk egymás sikeréért. Jaltán is együtt volt a csapat annak ellenére, hogy nem együtt utaztunk ki és nem egy helyen lakott mindenki.

66.

írták a 600Ft-ról a kérdést. Ez nem egyértelmű, ha 8-900 Ft-ra emelnék sztem nem okozna változást, ha 2000 ft-ra emelnék, akkor csökkenés lenne, de a csökkenés legfeljebb azoknál lenne ekkor is, akik jelenleg minden számban elindulnak

A Duna kupa első versenyén 2015-ben a részvétel átlagosnak mondható az országos bajnokságok szintjén. Ezek szerint a 900 Ft-os kedvezményes nevezési összeg is visszatartó erejű volt.

67.

Tisztelt Vezetőség,

Csapatommal csak néhány éve veszünk részt szenior úszóversenyeken, de ez alatt az időszak alatt is a versenyeken résztvevők csökkenő számát tapasztaljuk. Főleg a fiatalabb korosztályokban (elsősorban I-III. korcsoport) és főleg a hölgyek esetében nagyon kevés induló van.

Elismerem a munkátokat, látom az erőfeszítéseket, elmozdulási szándékot a legtöbb téren, de ebben a dologban nem érzek előrelépést és igazából jelentős erőfeszítést sem látok ennek a tendenciának a megállítására.

A saját környezetemben, illetve a csapatunknál szerzett tapasztalataim azt mutatják, hogy sokan 30 éves koruk után vagy még később kapnak kedvet a szenior úszáshoz (vagy bármilyen, rendszerszintű sportoláshoz), de itt nem erről van szó.

Úgy érzem, hogy a fiatalabb generációt nem sikerül megszólítani, pedig véleményem szerint mint szenior úszás szerencsés helyzetben vagyunk.

A legtöbb gyermek legkésőbb általános iskola alsó tagozatáig megtanul úszni. Hazánkban a vizes sportok különösen népszerűek, rengeteg gyerek választja az úszást, a vízilabdát vagy az öttusát rendszeres sportolásként. Természetesen csak egy részükből lesz élsportoló és csak kevesekből sikeres bajnok, de sokan 14-15 vagy akár 17 éves korukig végzik a választott tevékenységet, a napi szintű sportolást. Mindezt csak azért szemléltettem, mert meggyőződésem, hogy óriási merítési lehetőségünk van a versenyzők létszámának növelésére. Több olyan ismerősöm is van, aki rendszeresen (heti háromszor-négyszer) jár edzésre, tud a lehetőségekről, de valamiért mégsem találja vonzónak a szenior versenyeket, ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni, de azt tapasztalom, hogy nagyon sok potenciális versenyzőhöz nem jutnak el az információk.

Javaslatom egy olyan hosszabb távú, kidolgozott programról szól, ami által nem csak lehetőséget adunk, hogy az érdeklődők megtaláljanak minket, illetve a versenyzés lehetőségét, hanem, hogy nagyobb aktivitással, új csatornák beindításával (gondolok itt egy tényleg aktív Facebook oldalra vagy akár rendszeres hirdetésekre stb.) próbáljuk meg megszólítani az egykor volt élsportolókat, versenyzőket vagy akár csak az úszni szerető és magát versenykörülmények között szívesen kipróbáló nagyközönséget. Meggyőződésem, hogy ezt az alapproblémát Ti is látjátok és biztosan van elképzelésetek is az orvoslására, csak szerettem volna építő jellegű javaslattal előállni.

Egyesületünk minden lépést támogatni fog, ami ennek a problémának a megoldására irányl!

Köszönöm a figyelmeteket! Üdvözlettel

Ölyüs Roland/ Bohóchal Szenior

Ezt a kérdést nagyon sokan feltették már az évek során és nagyon örülünk neki, hogy a pont az érintett korosztály aktív szenior versenyzője próbálja megoldani. Talán most történik majd előrelépés ha együtt próbálunk megoldást találni.

Azt már az elmúlt évek során tapasztaltuk, hogy leginkább az aktívan heti több alkalommal edző úszók, de legalábbis szabadidejükben gyakran úszó személyek között érdemes keresni. Ide azt írtam eredtileg, hogy nem hallottam olyan esetről, amikor valaki úgy lett volna szenior úszóversenyző, hogy előtte nem edzett egyáltalán majd valaki meggyőzte volna az edzés fontosságáról és egyben a versenyzés öröméről. Visszavonom, mert egy sporttársunk jelezte, hogy ő ifjúkori úszóedzések után hosszú kihagyással egy "karizmatikus" és főleg személyes ismerőse meggyőzésére kezdett el újra úszni és versenyezni több más sportágba tett vargabetű után.

A kérdést felvető sporttársunkkal mivel aláírta felveszem a kapcsolatot és megpróbálunk közösen megoldást találni. Ha bárkinek javaslata van a megoldásra kérjük jelentkezzen.

Téli Éva írta: A fiatalabb hölgyek éppen szülnek, vagy kisgyermeket nevelnek. Ez egy ilyen időszak az életükben, emellett nem igazából lehet többnapos versenyekre utazni. Majd ha nőnek, visszatérnek. Ez az időszak a karrierépítés, egyáltalán a jövő teremtés időszaka is. Nem biztos, hogy az úszás a legfontosabb ebben az életszakaszban számukra. Majd ha megteremtik maguk körül a biztonságot érezni fogják, hogy valami még kell az életükhöz, s akkor van esély arra is, hogy minket választanak.