Szenior úszók idő eredményeinek korcsoport független összehasonlítása


Több korábbi tanulmány is szólt erről a témáról. Egyik az itt olvasható a korcsoport független értékelések hibáit bemutató írás. Biztos mindenkiben felmerül a kérdés, miért van jelenleg is két féle értékelés a Debreceni Szenior Úszó Klub honlapján és miért mutat két különböző százalékos értéket az on line idő eredmény értékelő.

A jelenleg használt, a versenyző korával számított, idő eredmény értékelésekről a lényeges jellemzőket az alábbiakban összefoglalom. Mivel minden módszernek vannak hiányosságai és az eljárásban kódolt hibái, ezeket felsorolom, elemzem és összehasonlítom az eljárások pontosságát és kezelhetőségét.
Azt nem ígérem, hogy az alábbi írás könnyű olvasmány lesz, de mindenképpen hiánypótló és remélhetőleg egy új, immár végleges feldolgozási módszer kialakítását alapozza meg.

1. A cseh sporttársak számítási módszere (korral egyenletesen változó, csökkenő teljesítmény)

Ez a legrégebben használt képlet a versenyeken jelenleg ezt használjuk az emlékszámok, összetett versenyek értékelésére vagy a legértékesebb eredmény megállapítására.A képlet előnyei
 • egyszerű használni, mert egy versenyszámhoz két együttható tartozik, ezért excel táblázatban is könnyen alkalmazható
 • a mérések értékelésében gyakran használunk a mért értékek között elhaladó görbét tehát elméletileg indokolt a használata, ugyanis ez azt jelenti, hogy a mérések görbére illeszkedésénél az eltérést hibának tekintjük. A gyakorlat alapvetően mást mutat még, ha anomáliának is tekintenénk egy egy kiugró vagy épp ellenkezőleg alacsonyabb mérést ugyanis az ember teljesítménye korral nem lineárisan változik (legfeljebb nagyon kis szakaszon), ezért nagy eltérések vannak a görbére (egyenesre) illeszkedésben. A hiba jelenség hatásának leírását lásd alább

A képlet hátrányai
 • mivel a világcsúcs értékek hol a görbe felett, hol pedig alatta vannak egy versenyszámban különböző kornál előfordulhat 100% nál nagyobb vagy kisebb érték, pedig a korcsoportos világcsúcshoz esetleg ugyanolyan közel van vagy, mint az alábbi példában számottevően jobb, mint a világcsúcs. Ez annyira zavaró esethez vezetett, mint amikor dr. Flóra-Orosz Katalin (1934-2021) 2019-ben Gyulán 100 méteres pillangóúszásban 19 másodperccel úszott jobbat, mint az érvényes világcsúcs. Ez a képlet 86,38%-ra értékelte az idejét, ami meglehetősen nehezen magyarázható. Az alábbi táblázatban /melyet fentebb is hivatkozott írásból emeltem ki/ a 100 méteres női pillangóúszás korcsoportos világcsúcs idők százalékos értéke szerepel, a fenti képlettel számolva. Ideális esetben minden érték 100% kellene legyen. Ezzel szemben a legmagasabb és a legalacsonyabb %-os érték között 37,76 a különbség.
Úszásnem Az adott korcsoportban a világcsúcsnak megfelelő százalékos érték
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89
100m női pille 93.33 103.57 101.76 104.74 104.68 110.34 106.95 107.71 100.65 93.15 91.13 85.11 72.58
 • ezekkel az együtthatókkal az elmúlt 50 év minden eredményét ugyanúgy értékeljük, ami azért nem helyes, mert ennyi idő alatt sokat fejlődtek a világcsúcsok és nem mérhető ugyanazzal a mértékkel egy 1972-es időeredmény, mint egy 2022-es. Ezt legjobban azzal lehetne illusztrálni ha azt mondjuk az az idő, amivel olimpiát nyert Johnny Weissmüller 1928-ban, ma egy ifjúsági országos bajnoki címre sem volna elegendő. Még sem végez senki ilyen összehasonlítást mivel ez a ténymegállapítás semmivel nem kisebbíti egyetlen régi olimpiai bajnok eredményének értékét, hanem az ehhez hasonló összehasonlítás torzító hatását és értelmetlen voltát mutatja.
 • Érdekességek a képlettel kapcsolatban:
  Kiszámítottam mikor lesz határozatlan a hányados, mikor lesz nulla a nevező vagyis hány éves korban lehet bármilyen idővel végtelen nagy %-os értéket elérni. Nos a nők 200 méteres pillangóúszás számában 119 évesen, de a férfi 50 gyorson 235 év. Tehát a régi bölcsességet kell követni, nem kell gyorsan úszni, hanem sokáig kell élni.
  Igaz a 25 év alattiakra nem használjuk a képletet, mégis megnéztem mennyi lenne az az idő, amit meg kell úszni egy újszülöttnek azaz 0 évesnek ezzel a képlettel. Ezek az idők jobbak, mint az érvényes vlágcsúcs bár legtöbbször a közelében van. Ez azt jelenti, hogy az egyenletes évenkénti sebesség csökkenés (második együttható) kb. 25 szöröse kivonva az aktuális világcsúcs sebességből, megadja az első korcsoport beállási sebességét/idejét.

2. Az úszott idő eredmény időpontjában, adott versenyszámban érvényes korcsoportos világcsúcshoz történő hasonlítás

A módszer egyszerű könnyen követhető, egy versenyszámban az adott korcsoport világcsúcsa és a következő korcsoport világcsúcsa közötti különbséget osztom öt részre és az úszó kora alapján adom hozzá a korrekciós időt a korcsoportban érvényes világcsúcshoz és állapítom meg melyik a hasonlítási alap idő, amihez viszonyítok. A korcsoportba lépés évében a korcsoport világcsúcsával számolok. Ugyanannál a távnál az úszott idők összehasonlítása, a sebességek összehasonlítását jelenti. Ezt a módszert már 2009 óta használom egyéni és 2018 óta váltó idő eredményekre is. A feldolgozást 2020 márciusa óta napra pontosan végzem visszamenőleg az összes eredményre, azaz az ugyanabban az évben később úszott világcsúccsal természetesen még nem dolgozom. Bár vannak anomáliák melyek ismertetését lásd alább, de minden szempontból pontosabb, mint a régi két együtthatós képlettel történő értékelés.
Ahhoz, hogy pontosan érthető legyen a módszer, amit alkalmazok, az alábbi táblázatban egy fiktív versenyszám, fiktív világcsúcsaiból az első korcsoportra számolom ki a számításhoz használt értékeket. A korcsoporton belüli éves lineáris interpoláció ilyen rövid időtartamon belül nem annyira zavaró, mint az 1. pontban említett képlet 25-105 év közötti intervallumra a lineáris növekedés feltételezése.

Kor Világcsúcs (mp) Számított érték (mp)
25-29 30  
25   30
26   32
27   34
28   36
29   38
30-34 40  

Annak érzékeltetésére, hogy mit jelent a gyakorlatban minden eredmény összehasonlítása, az úszás időpontjában érvényes világcsúcsokból számolt értékkel megemlítem, hogy több mint 50 év 124 500 egyéni és 4 300 váltó eredményét dolgozom fel ezzel az algoritmussal. Az ehhez használt világcsúcsok történettárának statisztikáját az utolsó, 2021.12.31-ei adatokkal karbantartva, ebben a táblázatban láthatjátok:


Világcsúcsok száma (1971-2022)
Medence Egyéni Váltó
50 méteres 5 735 914
25 méteres 6 433 894
Összesen 12 168 1 808


A képlet előnyei
 • Az értékelés az úszás időpontjában érvényes világcsúcshoz vagy korcsoport köztes éveiben a két világcsúcsból számolt időhöz képest történik tehát a régebben úszott eredmények értékelése történeti időpontra viszonyítva helyes lesz.
 • A feldolgozáshoz használt világcsúcs állomány folyamatosan feltölthetők a FINA honlapján megjelent érvényes világcsúcs táblákból tehát a jövőben is biztosított az alapadat.
 • Ez az értékelés egy jó mérőszám ahhoz, ha valaki meg szeretné becsülni az éremesélyét egy világbajnokságon. A tapasztalat szerint 92-95% felett már éremesélyes a versenyző. Természetesen a többi részvtvevőktől is függ milyen lesz az érem színe.

A képlet hátrányai
 • Az első három korcsoportban előfordul, hogy gyakran gyengébb a világcsúcs, mint a következő korcsoportban. Ilyen anomália a korcsoportok kb 6,5%-ban fordul elő. Ezeknél nem használható a két egymás utáni korcsoportos világcsúcsból számított alap, mert ahogy korcsoporton belül halad előre az úszó minden évben jobb időt kellene úsznia ugyanazért a teljesítmény százalékért. Ezt jelenleg úgy oldom meg, hogy lecserélem az alsó határt a felsőre azaz a jobb időre, tehát ugyanaz a világcsúcs a korcsoport elején, mint a következő elején.
 • Egy adott versenyszámban a legmagasabb korcsoportban, amiben még van világcsúcs nem értelmezett a következő korcsoport világcsúcsa, mint az interpolációban használt felső határ. Ilyen eset fordult elő dr. Bánki Horváth Béla (800m gyors) és dr. Flóra Orosz Katalin (100m pillangó) időeredményeinél. Ebben az esetben a felső határt az adott korcsoport világcsúcsából 30%-al megnövelve fiktív módon állítom elő. Ez az érték a tapasztalat alapján adódott legmagasabb korcsoportban ugrásszerűen nő az idő illetve csökken a teljesítmény.
 • Érdekes módon a folyó év versenyeredményeinek értékelése bizonytalan ugyanis az világcsúcsok változnak tehát utólag értékelve az eredmények világcsúcshoz arányított értéke gyengébb lehet amennyiben időközben kiderül, hogy megjavították a világcsúcsot. Ezzel együtt lehet élni sokkal kevésbé zavaró, mint az óriási kilengés az első képletnél.
 • A "világcsúcs paradoxon" jelensége. Alap értelmezés szerint az ezzel a módszerrel számolt érték világcsúcs esetén 100% kell legyen. Gondolnánk mi, de a valóság egy kicsit más. A különböző esetek áttekintéséhez a szenior úszó profil készítő alkalmazást használom.

Az alábbi táblázatban szereplő 100 méteres gyorsúszás időeredménye a 45-49 éves korcsoportban világcsúcs volt mégis nagyobb a százalékos eredmény, mint 100%. Ez azért van, mert az úszó nem első éves volt a korcsoportban és ezért közelebb van a felső korhatárhoz, mint az első éves versenyző tehát értékesebb az eredménye mint 100%.A következő táblázatban Kati világcsúcsai szépen mutatják ezt a jelenséget. Amikor 83 évesen úszott a világcsúcs jobb, mint 100%. Amikor 85 évesen úszott világcsúcsot 100 pillangón akkor pont 100%. Az érdekes ebben a táblázatban az, hogy a 2019-ben úszott első 100 méteres pillangó úszás világcsúcsát választotta ki a programom, pedig a második amit 400 vegyes részidőként úszott jobb, de mivel azt is 100%-ra értékelte ezért az időben korábbi került a táblázatba, mint a számára legértékesebb eredmény adott távon. Erre az esetre egy olyan feldolgozást is készítettem, hogy a "de jure" (a verseny előtt érvényes) világcsúcshoz hasonlítottam nem a "de facto" (ami a sajátja a versenyszám végén) világcsúcshoz, mivel a FINA kb 60 nap után hitelesíti. Akkor egészen döbbenetes 115,32% os volt az eredmény, mert 19 másodpercet javított.Az alábbi két kép az on line idő eredmény értékelő segítségével készült és egy újabb anomáliát mutat. A világcsúcsok dátumhelyesen (napra pontosan), a világcsúcshoz relatív táblázatos lekérdezőben szerepelnek az on line lekérdező az utolsó, éppen érvényes világcsúcshoz hasonlít ugyanis nem akartam, hogy teljes dátumot kelljen feltölteni minden esetben. Ezért a régebbi értékeket jobb a kész lekérdezőben pl. profil készítő évre kiválasztva megnézni, az on line lekérdező a folyó évre érdemes használni a pontos értékért
A két eredményen a bal oldali a 100 m női pillangóúszás első 2019-es nyári világcsúcsa már a második képen ősszel úszott világcsúcshoz van viszonyítva. A FINA 1000 pont szintén azt mutatja, hogy világcsúcs volt, mint ahogy a bal oldali is, de az on line lekérdező nem tudja ezt megállapítani, mert csak az évet lehet beállítani, hónapot napot nem.

2019.06.19 Gyula 100 pillangóúszás 2019.11.19-én Hódmezővásárhely 400 m vegyes első 100 méter részidő

A FINA/LEN pontok számításának fizikai alapja itt olvasható. A FINA és a LEN pontszámok között, amennyiben van különbség az a számításhoz használt "alapidő" megállapításában van, különben mindegyik az alapidő és az úszott idő hányadosának a harmadik hatványa 1000-el szorozva és egészre kerekítve. Néhány szenior úszóversenyen ezt használják (pl. Bécs), de korcsoporton belül végig ugyanaz az alapidő. Az általam az on line teljesítmény számító alkalmazásban megadott érték ettől különbözik, mert az éppen érvényes világcsúcshoz viszonyít és évre lineárisan interpolál (lásd a most tárgyalt világcsúcshoz viszonyított értékelési módszert).


Az alábbi táblázatban rövid pályán a 200 méteres pillangó úszás ideje nem világcsúcs pedig az értéke 100,23%. Ez azért van így, mert Csaba László utolsó évesként úszott egy olyan időt ami jobb mint a következő korcsoport világcsúcsa és a lineáris interpolált időnél, mint számítási alapnál is jobb.Az időeredmények kortól függő összehasonlításának használata a lekérdezőkben, pontversenyben és különszámok értékelésében

Az alábbi felsorolásban szereplő on line lekérdezők közül többet fentebb is szerepeltetek. Alább összefoglalom, melyikből mi tudható meg. Ezen kívül azt is közlöm hol és miért tervezek változtatást az értékelési módszerben.

1. A két együtthatós (1. számú képletet) használjuk a következő esetekben

 • 1.A. Korcsoportonként, nemenként, versenyszámonként az időeredmények lekérdezése úszott idő szerint növekvőbe rendezve A lekérdezés itt érhető el a szerveren futó alkamazásban kerül kiegészítésre a százalékos értékkel. Átírni azért nehézkes, mert nagy számítási erőforrást igényelne minden lekéredezett eredmény lista minden eredményének időpont helyes feldolgozása. Ezt nem tervezem lecserélni, mert nem rendezési szempont. Amennyiben ez az érték nagyon zavaró lenne kiszedem a táblázatból.
 • 1.B. Nemenként, versenyszámonként a legértékesebb eredmény A lekérdezés ide kattintva érhető el. Ez megfelel a 2.A. ban szereplő listának azzal a különbséggel, hogy a régi együttható szerint készül (1. képlet). Ez a lekérdezés törölhető lehetne hiszen ugyanazt a szempontot (a százalékos értékelést) tekinti rendezésnél használt adatnak és különböző sorrendet mutat.
 • 1.C. Összetett csapat pontverseny Ebben az évente kiírt versenyben és amelyben az idei eredmények itt kérdezhetők le, az egyéni eredményeket az 1. képlettel, a váltókat világcsúcshoz viszonyítva dolgozzuk fel. Itt tervezzük az egyéni értékelésben is a világcsúcshoz viszonyított értékelésre áttérést. Az sorrendet nagy valószínűséggel nem fogja befolyásolni mivel sok versenyző különböző életkorral szerepel a nagy egyesületekben és a hatások kioltják egymást viszont a pontszámok csökkenni fognak.
 • 1.D. Egyéni pontverseny Évente kiírt verseny, melynek az eredményei itt kérdezhetők le. Ennél a számításnál bevezetjük a világcsúcshoz képest történő értékelést (2. módszer). Ez azt jelenti, hogy változnak az idő eredményből számított százalékos értékek és ezért valószínűleg a sorrend is. Ezért visszamenőleg nem számítjuk újra, csak 2022-től használjuk ezt a számítást.


2. A világcsúcshoz viszonyított értékelést (2. módszert) használjuk a következő esetekben
 • 2.A. Egyéni világcsúcshoz viszonyított értékelés ranglistája Ez a lekérdezés, amelyik egyéni versenyzőre itt érhető el versenyszámra kortól függetlenül adja meg a versenyeredményeket csökkenő sorrendbe rendezve 50-es és 25-ös medencére. A 33 1/3 os nem működik, mert ilyen világcsúcsokat nem tartanak nyilván.
 • 2.B. Szenior úszó profil készítő Tartalmazza az előző lekérdezőből az adott versenyszámban a helyezést, az összes induló számát a versenyző korcsoportját, korát, a verseny évét, úszott időt és a világcsúcshoz viszonyított százalékos értéket. Minden szenior úszóra lekérdezhető a legértékesebb eredménye egy adott évre vagy minden évre.
 • 2.C. Váltó világcsúcshoz viszonyított értékelés ranglistája Ez a lekérdezés amelyik váltókra készül és ide kattintva érhető el korcsoportra és váltó típusra adja meg a versenyeredményeket érték szerint csökkenő sorrendbe rendezve 50-es és 25-ös medencére.
 • 2.D. A versenyeken rendezett külön értékelt versenyszámok, összetett versenyek és a legértékesebb eredmény meghatározása Ennek a 2022-es gyulai országos bajnokságtól bevezetésre kerülő kiértékelési algoritmusnak az eredményre gyakorolt hatását két korábbi verseny eredményeinek tájékoztatási illetve ismertetési céllal elvégzett újra feldolgozásával szeretnénk bemutatni. A 2021-es egri emlékszámok és az ötös verseny kiértékelésének összehasonlítását ide kattintva tudjátok megnézni.
  A kecskeméti 2022-es Duna kupa és országos bajnokság összes ereményét újra értékeltem a világcsúcshoz képest az eredmény itt megtekinthető.

 
Budapest, 2022.05.17.
Miklós Attila