A nemzetközi szenior úszóversenyek jegyzőkönyvében használt technikai hiba kódok jelentése 2014-2017


Hiba kódok FINA oldalról
Az úszás szabályai az MÚSZ oldalról

Kódok A hiba jelentése RuleSW# Szabályok*
General / Általános
GA False start SW. 4.4
Hibás rajt
GB Made little or no attempt to take up and hold a starting position SW. 4.1-4.2
Nem vette fel időben a rajthelyzetet vagy nem tartotta meg a rajt előtti mozdulatlan helyzetet elegendő ideig
GC Unsportsmanlike manner
Sportszerűtlen magatartás
GD Interference with another swimmer SW. 10.7
Keresztezte másik úszó útját
GE Did not swim stroke specified  
Nem a meghatározott úszásnemben úszott
GF Did not swim distance specified  
Nem a versenyszámnak meghatározott távot úszta
GG Did not finish in same lane SW. 10.3
Nem ugyanabban a sávban fejezte be a versenyt
GH Standing on bottom during any stroke but freestyle SW. 10.5
A gyorsúszástól különböző úszásnemben a medence alján áll
GI Swimmer swam in wrong lane  
Az úszó nem a számára kijelölt sávban úszott
GJ Swimmer made use of aids SW. 10.8
Az úszó eszközt használt verseny közben
GK Swimmer did not finish  
Nem fejezte be a versenyt (DNF)
GL Pulled on lane ropes SW. 10.6
Az úszó a kötelet használta az előrehaladáshoz
GM Use of not FINA approved swim suit  
Nem FINA által jóváhagyott úszó ruha használata
GN Use of more than one swim suit  
Egynél több úszómez használata
GO Use of tape on the body SW. 10.8
Test szalagok használata
 
Freestyle / Gyors úszás
FrA No touch at turn or finish SW. 5.2
Nem érintette a falat fordulónál vagy célba érkezésnél
FrB Swam under water more than 15 meters after start or turn SW. 5.3
Több mint 15 métert úszott víz alatt rajt vagy forduló után
FrC Walked on pool bottom and/or pushed off bottom SW. 10.5
A medence alján lépett vagy elrúgta magát onnan
 
Backstroke / Hátúszás
BaA Toes over the gutter SW. 6.1
A rajthelyzetben a lábujjak a túlfolyó széle felett voltak
BaB Head did not break surface by 15 meters after start or turn SW. 6.4
Az úszó feje nem törte át a vízfelszínt 15 méterrel a rajt/forduló után
BaC Shoulders past vertical 6.2
Úszás közben a vállak síkja 90°-ot vagy többet zár be a vízszintes síkkal (a hátomfekvéshez képest)
BaD No touch at turn and/or finish 6.5
Az úszó nem érintette a falat a fordulónál és/vagy a célba érkezésnél
BaE Not on back off wall 6.3
Nem háton úszott
BaF Did not finish on back 6.6
Nem háton érkezett célba
BaG Past vertical at turn: non continuous turning action 6.5
A fordulónál a hasra forduló után nem folyamatos a forduló
BaH Past vertical at turn: independent kicks 6.5
Független lábtempó a fordulóban hasra fordulás után
BaI Past vertical at turn: independent strokes 6.5
Kartempó a fordulóban a hasra fordulás után
BaJ Sub-merged at the finish 6.4
Víz alatti célba érkezés
 
Breaststroke / Mellúszás
BrA Head did not break surface before hands turned inside at widest part of second stroke 7.4
A második kar tempó legszélesebb helyzete előtt az úszó feje még nem törte át a vízfelszínt
BrB Head did not break the surface of the water during each complete stroke cycle 7.4
Az úszó feje nem törte át a vízfelszínt minden teljes tempó ciklusban
BrC Arm movement not always simultaneous and in same horizontal plane 7.2
Az úszó kartempója nem egyidejű és nem ugyanabban a síkban történt
BrD Leg movements not always simultaneous and in the same horizontal plane 7.4
Az úszó lábtempója nem egyidejű és nem ugyanabban a síkban történt
BrE Hands not pushed forward on, under or over water 7.3
Az úszó a karját nem vitte előre víz alatt vagy víz felett
BrF Elbows not always submerged during race 7.3
A könyökök az úszás idején nem voltak mindig víz alatt
BrG Feet not turned outward in propulsive part of kick 7.5
A lábfej nem fordul kifelé a lábtempó előre toló szakaszában
BrH Did not touch wall with both hands separated and simultaneously at turn and/or finish 7.6
Az úszó kezei nem külön és egyidejűleg érintik a falat a fordulónál és/vagy a célban.
BrI Body not on breast from beginning of first arm stroke after start and/or turn 7.1
Az úszó teste nem volt végig hasonfekvésben a versenyszám alatt a rajt és/vagy a forduló után
BrJ illegal downward butterfly kick 7.5
Az úszó szabálytalan delfin lábtempót hajtott végre
BrK Broke Stroke Cycle 7.2
Mellúszó ciklus egy kar és egy lábtempó megtörése
BrL More than one butterfly kick during the first arm stroke after start or turn 7.3
Egynél több delfin lábtempó a rajt vagy forduló utáni első kartampó alatt
BrM Butterfly kick after turn not followed by breaststroke kick 7.3
Forduló után a delfin lábtempóra nem mell lábtempó következett
 
Butterfly / Pillangóúszás
BfA Head did not break surface 15 meters after start or turn SW. 8.5
Az úszó feje nem törte át a vízfelszínt 15 méterrel a rajt vagy forduló után
BfB More than one arm pull under water after start or turn SW. 8.5
Több mint egy lehúzás rajt vagy forduló után
BfC Not toward breast off the wall Sw. 8.1
Az úszó teste nem volt hasonfekvő helyzetben a falnál
BfD Did not bring arms forward and/or backward simultaneously Sw. 8.2
A karok nem egyszerre mozdultak előre a víz felett vagy húztak hátra a víz alatt
BfE Did not bring arms forward over water SW. 8.2
Az úszó a karjait nem a víz felett vitte előre
BfF Did not execute movement of both feet in same way SW. 8.3
Nem egyidejű lábtempó
BfG Did not touch wall with both hands separated and simultaneously at turn and/or finish 8.4
Nem külön történő és egyidejú kétkezes falérintés fordulónál vagy a célban
BfH No touch at turn and/or finish 8.4
Fordulónál vagy célba érkezésnél nem érintette a falat
BfI Arm movements did not continue throughout race 8.2
Nem folytonos karmozgás az úszás alatt
BfJ More than one breaststroke kick per arm pull 8.5
Egynél több mell lábtempó egy kéz lehúzásra
 
Individual Medley / Vegyes úszás
IMA Freestyle swum as backstroke, breaststroke or butterfly 5.1
A gyorsúszás olyan, mint a hát-, mell- vagy pillangóúszás
IMB Not swum in right order 9.1
Nem megfelelő úszásnem sorrend
IMC Stroke infraction - use stroke codes  
Úszás nem hiba - IMC után a hibás úszásnem hibakódja
 
Relays / Váltók
RA Early swimmer take-off # (RA#) 10.10
Korai váltás
RB Medley not swum in right order 9.2
A váltóban az úszásnemek sorrendje hibás
RC Changed order of swimmers 10.12
Az úszók sorrendje megváltozott
RD Non listed swimmer swam 10.12
Nem a nevezett versenyző úszott
RE Stroke infraction - use stroke codes and swimmer #(RE#  
Úszásnem hiba - RE + úszásnem kód + az úszó sorszáma
RF Swimmer other than the swimmer designated to swim entered the water before all competitors finished 10.11
Az úszásra jelölt versenyzőn kívül más úszó a vízbe ugrik mielőtt minden úszó befejzte a versenyt
RG Swimmer did not leave pool as soon as possible 10.13M
Az úszást befejező versenyző nem hagyta el a medencét olyan gyorsan ahogy lehetséges
RH Swimmer other than the swimmer designated to swim entered race area before all finished 10.13M
Az úszó más úszót akadályoz a medence elhagyása közben.