Meghívó
a Debreceni Szenior Úszó Klub
közgyűlésére


A Debreceni Szenior Úszó Klub

2011. március 31-én, csütörtökön 19 órától tartja évi közgyűlését,

amelyre a Klub tagjait meghívom.

A Közgyűlés helye: a Dobrossy és Alexa Ügyvédi iroda tanácskozó terme, Debrecen, Simonffy u. 57. sz.

A 2011. évi tagsági viszony megerősítése és a tagdíjak befizetése 2011. március 13-ai határidővel folyamatban van. (A határidőt a közgyűlés időpontjáig a vezetőség meghosszabbítja.)

Amennyiben a Debreceni Szenior Úszó Klub igazolt tagjainak többsége nem jelenik meg a közgyűlésen, a következő közgyűlésre változatlan napirendi pontokkal 2011. március 31-én 20 órától kerül sor ugyanezen a helyen. Ez a közgyűlés a megjelentek létszámtól függetlenül határozatképes lesz az első közgyűlés napirendjei vonatkozásában és az alapszabály módosítás kivételével minden tagra kötelező határozatokat hozhat.

Napirendi pontok:
1. Az ülés levezető elnökének, a jegyzőkönyv vezetőnek és a jegyzőkönyv hitelesítőknek a megválasztása nyílt szavazással.
2. Az elnök, Dr. Rentka László beszámolója az elmúlt évről.
3. Az elmúlt év gazdasági beszámolója (Scheirer Emese gazdasági vezető).
4. Közhasznúsági jelentés elfogadása.
5. A 2011. évi szakmai tervek és gazdasági lehetőségek (Dr. Rentka László).
6. Alapszabály módosítása, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása (javaslatokat tesz Dr. Kádasi Tibor)
7. Amennyiben az alapszabályban a vezetőség létszámának emeléséről dönt a közgyűlés, az új tisztségviselőkre javaslatot tesz a Klub elnöke. A helyszínen is lehet jelöléseket tenni (minden tag jelölhet és jelölhető!)
8. Szavazatszedő bizottság megválasztása.
9. Szavazás titkos szavazással.
10. Egyebek

Debrecen, 2011. március 11. Dr. Rentka László
a Debreceni Szenior Úszó Klub elnöke
mobil: +36 30 742 52 44
e-mail: rentkaszenior1@gmail.com