Szenior úszók teljesítményének összehasonlítása


A Debreceni Szenior Úszó Klub honlapján régóta működik egy százalékos értékelő program. Több fejlesztésen is átesett, de amikor szerettem volna egy összefoglalóban ismertetni a módszert elbizonytalanodtam abban, hogy mennyire ismerem.
Úszótársaink kedvéért, akik kérdezni szoktak erről a módszerről, valamint a magam okulására igyekeztem megfogalmazni az algoritmus lényegét, a képettel szembeni elvárásokat és megpróbálom eloszlatni a "misztikumot", amely körüllengi a százalék számítást.
Egy régebbi írásban összefoglaltam a szenior úszók teljesítményében a korral tapasztalható visszaesés mérhető fizikai (a kar ereje és az oxigén felvétel) értékeit. Ez az ismertető itt a honlapunkon olvasható ezért újra nem ismertetem. Ugyanitt olvasható a (szenior versenyekben különböző korcsoportok összehasonlításra nem használt) FINA hivatalos pontszámításának valamint az általam "reform százalék" -nak nevezett nem hivatalos úszás sebesség összehasonlító ismertetése.

Érdekességképpen kiszámítottam minden úszásnemben a 2006. augusztusában érvényes világcsúcshoz tartozó sebességet és e szerint csökkenőbe rendeztem. Ez a táblázat itt tekinthető meg.


A honlapunkon elérhető százalék számító ugyanazzal az algoritmussal dolgozik mint a versenyeken használt százalékos teljesítmény számoló és kiszámítja a "reform százalék"-ot is.

1. A teljesítmény számító képlet ismertetéseA képletben szereplő mennyiségek a következők:
 • táv a megtett távolság méterben
 • kor a versenyző kora évben
 • idő az idő eredmény másodpercben és annak törtrészében
 • együttható1 a jelenleg érvényes világcsúcsnál pár másodperccel jobb idő eredményhez tartozó úszási sebesség
 • együttható2 korrekciós tényező, amellyel az együttható1-ben szereplő sebességet a kor függvényében csökkentjük

A képletből látszik, hogy a teljesítmény százalék két távolság arányát jelenti. A tört számlálója tartalmazza a távot, amelyet teljesíteni kell. A nevező a (korral korrigált) sebesség és az úszó idejének szorzatát vagyis a korrigált sebességgel megtett távolságot. A százalék érték annál nagyobb lesz minél kisebb a nevezőben szereplő távolságérték. Tehát minél kisebb (jobb) az idő illetve minél idpsebb a versenyző. Ez a képlet a jelenleg érvényes szenior korcsoportos világcsúcsnak 100% nál nagyobb értéket ad. A maximális különbség 50 férfi gyors esetén kisebb mint 6%, de a 400 férfi gyors esetén van olyan korcsoport ahol 15% ot is eléri.


1.1. A teljesítmény számító képlet együtthatói

A fenti képletből látszik, hogy a két együttható (az egyik az alapsebesség a másik a korral való sebesség korrekció) az a két adat, amely nem ismerhető meg fizikai mérés vagy adatközlés révén, ellentében távolsággal és idővel valamint a versenyző korával.


Néhány érdekesség
A görbe, amelyekhez közel a korosztályos világcsúcs időknek megfelelő százalék értékek elhelyezkednek 65-70 éves korig egy hiperbola görbe egy szakasza. A hiperbola egyenlete (a fenti képlet) egy paraméteres egyenlet, tehát egy hiperbola sereggel van dolgunk. A függőleges asszimptota, a versenyzők kora szerint ábrázolva, tehát ahol akár 0 másodperccel is világrekorder lehet valaki illetve ahol a teljesítmény a végtelenbe szökik a 140-185 év között van, ami néhány emlékezetkiesésben szenvedő kaukázusi egyénen kívül nem sok mindenkit fenyeget. A másik irányban a jelenlegi adott úszószámbeli világcsúcs 100% teljesítményként a 8-11 év közötti kornak felel meg.


Látszik, hogy ez a képlet behatárolt vagyis a 25-105 éves korosztályra használható. Ez akkor is igaz, ha a 80 évnél magasabb életkoroknál a világcsúcsnak megfelelő teljesítmény érték 50-60% körül van, illetve a legmagasabb korcsoportnál 20-30%.

A szenior versenyeken most használt együttható adatok 2001-ben már használtak voltak tehát annál csak régebbi lehet. Az általam írt teljesítmény számító szintén ezekkel az együtthatókkal dolgozik.


1.2. Az együtthatók kiszámítása

A magyarországi szenior versenyeken általánosan használt együtthatók pontos kiszámításáról nincsenek ismereteim. Ez volt az egyik oka annak, hogy a "reform" százalékot javasoltam.
Mivel a "reform" százalék számítása nehézkes ezt az értéket inkább mint érdekességet tartom meg a honlapon.

Matematikai módszer
Az 1. pontnál szereplő képlet együtthatóinak megállapítására a következő módszert használtam. Minden szenior korcsoport világrekordjának megfelelő százalékot kiszámítom két egymásba ágyazott ciklussal, amely az alap együtthatókat növeli 0.00001 illetve 0.000005 ös lépésenként. Az alapérték az első együtthatónál, azaz a sebességnél az érvényes felnőtt világcsúcs sebességének megfelelő érték (ezt tapasztalati érték, a rendelkezésemre álló első együtthatók értéke is ezen érték fölött van). A második együtthatónál egy 0.005 ös értékből indultam ki, hogy hatékonyabb legyen a keresés. Ezután 100 ból kivontam a százalék értéket és ezt négyzetre emeletem. A négyzeteket összegezve egy négyzetes közép szóródást számítottam a 100% körül. Ennek a szóródásnak a minimumát kerestem.


Az eredményben azt vártam, hogy közelíteni fog a jelenleg használt együtthatók értékéhez. Valóban a következő értékeket kaptam a régi (most használt) együtthatókkal illetve az általam számított együtthatókkal kiszámítva a korcsoportos szenior világycsúcsoknak megfelelő százalék értékeket.

A 50 méteres férfi gyorsúszás együttható összahasonlítás a korcsoportos világcsúcsokra A 100 méteres férfi gyorsúszás együttható összahasonlítás a korcsoportos világcsúcsokra
A 100 méteres női hátúszás együttható összahasonlítás a korcsoportos világcsúcsokra A 100 méteres női pillangóúszás együttható összahasonlítás a korcsoportos világcsúcsokra


Mint várható volt a százalék értékek alacsonyabbak az új együtthatókra illetve a régi együtthatókra sokszor 120% feletti értéket is kapunk a világcsúcs esetén.


2. Az új együtthatókkal történő teljesítményszázalék számítás

Az új együtthatókkal számított százalékértékek megtekinthetők a következő honlapon.

Kiszámításra került minden 50 méteres medencében megrendezésre kerülő versenyszámban az együtthatók értéke. Megjegyzés: A régi és a reform százalék is kiszámításra kerül.
2.1. Az új százalék számítás előnyei
 • bármikor (pl. minden januárban) kiszámítható a hozzáférhető adatokból
 • a szenior eredmények fejlődésével keletkező nagy eltéréseket javítja az éves feldolgozás
 • minden versenyszámra rendelkezésre áll (pl. 100 vegyes 25 méteres medencében)


2.2. Az új százalék számítás hátrányai
 • kis mértékben különbözni fog a cseh szenior úszók honlapján található eredményektől
 • pontatlansága a magasabb korcsoportoknál sajnos ugyanúgy megmarad mint a jelenleg használt együtthatóknál. Ez csak egy parabolikus (a versenyző korában másodfokú) interpolációval lenne csökkenthető. Ilyen interpolációt egy amerikai egyetem honlapján találtam az elért időkre, de ők is csak egy versenyszámra közölték.


 • Összeállította: Miklós Attila