A 2001. május -i V. Nemzetközi Szenior Úszóverseny
Jeney Tibor Emlékverseny Hajdúszoboszló


rendezési terve:

Legkésőbb a decemberi budapesti versenyre versenykiírás legyen!
Helyszín: Árpád Uszoda, Hajdúszoboszló
Időpont: 2001. május
Rendezők: Debreceni Szenior Úszó Klub
Versenybírók:
Versenyszámok:
Értékelés:
Díjazás:
Nevezés:
Szállás:
Vacsora:
Rendhagyó programok:
Különdíjak:

Harangvariációk
Jeney Tibor és Oborzil Edit kiállítása
Kecskemét
1987

Több évtizedes alkotói pályánk utóbbi éveiben intenzíven kutattuk az alumínium mővészeti céljaink szolgálatába állításának lehetőségeit. Ennek eredményeként új öntési eljárást szabadalmaztattunk, melynek alkalmazásával sikeresen oldottuk meg Bécsben a Central Wechselund Creditbank A. G. portáljának tervmegvalósítását és kivitelezését.
A mővészi gondolat, a technológiai lehetőség, a harangöntés mai helyzete és a harang szimbolikus-liturgikus funkciója iránti érzékelhető igény vezetett bennünket arra, hogy eddigimővészi és technológiai tapasztalataink alapján megpróbáljunk új szakaszt nyitni a harangkészítés történetében.
Találmányunkkal a felhasznált anyag mennyisége és ára, valamint a harang elkészítéséhez szükséges munkaidő – a mintázástól a harangozásig – jelentősen – (195 napról 60 napra) csökken, így lehetőségünk lesz a rendelések rövid időn belüli teljesítésére.
Sikerült megoldani a harangok hangolását, zeneileg egy oktáv terjedelmet lehet rajtuk játszani, amit műszeresen is ellenőriztek.
Különös sajátossága technológiánknak az, hogy csak egyszer felhasználható öntőformával dolgozunk. Ez biztosítja minden harang önálló művészi tervezését és egyediségét. Lehetővé teszi, hogy a megrendelő által megadott egyéni program alapján egyedi – domború vagy homorú – plasztikai kiképzést, sőt alkotói gyakorlatunk alapján akár festést vagy más művészi díszítést alkalmazzunk.
A találmány alkalmazása nem korlátozódik csupán nagy méretű és nagy súlyú harangokra. Felhasználása igen kedvező hangzást tesz lehetővé kis mérető és kis súlyú harangok esetében. Így kedvező technikai feltételeket nyújt harangjátékok készítésére is. Új lendületet adott munkánknak, hogy a Magyar Külkereskedelmi Bank vállalta a további kísérletek költségeinek biztosítását.
Tervünk egy Világharang felállítása Budapesten. Ennek 1:10, ill. 1:5 léptékő változata látható a kecskeméti kiállításon.
Fontosnak érezzük, hogy mai viszonyaink között a békeszerető és hívő emberek közösségei a jelenleginél gyorsabban és szerényebb anyagi lehetőségekkel is hozzájussanak a szimbolikus és liturgikus funkciót egyaránt betöltő haranghoz. Ezért ajánljuk szíves figyelmükbe munkánkat és lehetőségeinket.

"Te Deum címő darabomban csodálatosan zengtek a harangok. Nagyon elégedett vagyok és nagyon remélem, hogy az alumínium harangokat a jövőben is alkalmazhatom műveimnél."
K. PENDERECKI

"A harangoknak, amióta – vagy 1500 éve – csak léteznek, a klasszikus nyersanyaga a bronz. Most Jeney Tibor és Oborzil Edit új nyersanyagot állított a harangkészítés szolgálatába, az alumíniumot, még- pedig olyan módon, hogy a harang köpenyének áttörésével, felhasínásával ezt az egyébként tompa hangú fémet is csengően szólaltatták meg. z alumínium harangok lényegesen könnyebbek az azonos hangú bronz harangoknál, maga az alumínium pedig olcsóbb is. Amennyiben a kísérletek a továbbiakban is kedvezően alakulnak, Jeney Tibor és Oborzil Edit újítása a maga terén forradalmi jelentőségőnek ígérkezik."
DR. PATAY PÁL
múzeológus

"Jeney Tibor és Oborzil Edit iparmővészek új módszert találtak fel alumínium harangok öntésére. Több harangot elkészítettek, és ezeket a Magyar Tudományos Akadémia akusztikai laboratóriumába fizikai mérések céljából beküldték. Itt többfajta korszerű vizsgálatnak vetették alá a harangokat. A mérések felügyeletét magam végeztem. Összefoglalva azt hangsúlyozhatom, hogy az ilyfajta hasítékolt alumínium harangokkal eredményes lépés történt abban az irányban, hogy könnyebb és olcsóbb harangokat készítsünk és alkalmazzunk."
PROF: DR: TARNÓCZY TAMÁS
az MTA Akuszikai Bizottságának
elnöke

"Az eddig megvizsgált alumíniumból öntött harangok komplex akusztikai vizsgálata alapján egyértelmően előnyösnek ítéljük az alumínium harangok résekkel való készítését. Hangszínkép szempontjából a résekkel készített harangok kielégítőek. A rések számának és méretének
változtatásával a harangoknak mind az alaphangja, mind pedig fel hangjai jól hangolhatók, és ezzel a lehetőséggel élve a harangjátékokhoz
hangolt hangsorozatok készíthetők."
DR: ILLÉNYI ANDRÁS
a fizikai tudományok kandidátusa